Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYV

Tárkányi Imre

Jó veled látni a földi csodákat...

Stancsics Erzsébet válogatott versei

Az Élhető Világ Irodalmi Kör összejövetelein Stancsics Erzsébet prózai írásait hallhattuk az utóbbi időben. Legújabb válogatott versei Jó veled látni a földi csodákat… címmel jelentek meg. Az olvasó érdeklődéssel fogadta a kötetet, amely ismét bizonyítja, hogy az író-költő gondolatvilága milyen sokrétű, mennyire szívhez szóló és megindítóan szépséges. A barát és költőtárs talán nem túloz, ha kijelenti: a szeretet, a humánum, az ifjúkori szerelem, a jelenlegi költő-férjhez szóló, meghatóan szép sorok elbűvölik az olvasót.

A versek három különböző életkor „vallomásai”. Az első Az ifjúság partjainál című, az 1964 és 1999 között írt költeményeket ismerteti meg velünk. A Századforduló című 1997 és 2000 között megírt alkotások, végül az Új évezred versei következnek, amelyek 2001 és 2008 között születtek.  A kötet elején Szántai Sándor, a szeretett költő-férj bevezetőjében így fogalmazza meg véleményét Stancsics Erzsébetről: „Milyen is Ő? Annyit talán elárulhatok: lélekkel áldott…”

A recenzens bizony bajban van, ha egy rövid ismertetőben szeretné hűen visszaadni a „lélekkel áldott” költőnő gondolatait. Néhány részlet talán mégis felkelti az olvasók érdeklődését. Az első verset sokan hallottuk Stancsics Erzsébet előadásában. A Szülőföldemről megható emlékezés a Dunántúl „dimbes-dombos” tájára, amely elevenen él a lelkében. Megható a Válasz egy levélre Amerikába című vers. Igen, valón, aki oly messze kerül e kis hazától, mindig visszavágyik. Az üzenet otthonról szívet melengető, egyben megértő.

Érdekes a Húsz évemmel című vers is, amely a fiatalság tétovaságát tükrözi. Szép A kicsi lány című, amely a 3 éves Ági lányához íródott. Egy tanácsa a versből: „Légy vidám és jó, nyílt szívű / meg vagány, / amilyen én voltam s tán leszek még, / kicsi lány!” Érdekes, kissé gúnyos befejezéssel a Két öreg a parkban című: „Óvatosan baktat utánuk / a józan nyugdíjrendelet.” Az Óraütések a múló éveket idézi, Az Idő című a „vaksorsú jövőt”… Szép a Kézfogás gondolata: "Összemelegedni, / mint kéz a kézfogásban”, bár tudja, hogy „vágyódni olyan vadul, / hogy élni már csak hontalanul / lehetne nélküle, / ahogy kéz maradhat / suta-magában, / megfagyott, üres palotában”. A hasonlat az elmúló szeretet érzésére utal…

Két szép versben idézi iA Bem tér gesztenyefáit és Nagyanyja jegenyefáit. A Bem tériek öröké susogjanak – kívánja –, a jegenyefák pedig állnak mozdulatlanul, idézve a nagyanyja szeméből sugárzó fényt, amely már örökre eltűnt… Két vers, amely párizsi utazást idéz, és emlékezés ismét a Nagyanyjára, aki „nem lett fásult, fagyos vénség”, és akinek tekintete „felért a fecskék röptéhez”.

A Századfordulón c. ciklus nagyon emberi és megható versekkel szólítja meg férjét, Szántai Sándort. Ki vagy Te? – kérdezi, és így folytatja: „Ki vagy Te, aki magadhoz csábítottad hűségem”. A Férfi szemek varázsa és egy Szántai-irodalmi est emléke (A te versedet mondom) a hűséges költőtárs megnyilvánulásai. De talán a legmegindítóbb a Biztató c. vers, amely a sokszor meg nem értett embernek szól, és kissé vagányul biztatja: „Rá se ránts, ha e szép küzdelem ára / hiábavalóság s nevetség mára!” Szép a Moszkva téren c. vers, és nagyon lírai a Tőled – nekem című, amely ismét Szántainak szól biztatón: „Hallod? Valahol most ránk nevet az Isten…”

Amit az életről ír a Fájdalom c. versében, Simon M. Veronika Kaszap István festményét idézve, ismét az élet szomorúságát és fájdalmát idézi. Könyörög az Úrhoz: „Vedd el, Uram, fájdalmunkat, / add meg biztos oltalmunkat”, és „Könyörgünk és bízón várjuk / hittel való gyógyulásunk”. Más hangulat, vidámabb sorok – ezt a versét is sokan ismerjük – a Mondóka, melyet Benjámin unokájának írt, aki „kislegény / dalban-rímben nem szegény!”, és akit mint szerető nagyi, így biztat: „ne félj, Beni, s ne feledd: / mindig ott leszek Veled!”

Az Új évezred versei közül néhány a kedves barátnő és festőnő, Simon M. Veronika alkotásai nyomán íródott. Érdekes a Parafrázis Mária országáról szóló töprengés: hogyan élne itt és most a szegény ács özvegye, akinek emlékét annyiszor kisajátították a „jött-ment zsiványok”… A Vendég c. versben üdvözli a XXI. századot, és felteszi a kérdést: „Téged, új vendég, XXI. század, ki tanít majd / fegyelemre, játékra, dalra?” Sajnos, tudjuk a szomorú választ… E századot is csupán rosszra „oktatják” az okosok…

De már Stancsics Erzsébet is tudja a választ! A 2001. karácsony éjjelén c. versében így fogalmaz: „Meleg cipő, ennivaló / kinek jut e télen? / Öreganyó forintjait / számolgatja éppen!” És a szomorú kérdés: „Hová viszed közös jövőnk / nagy karácsonyfáját?”

A távoli ősről, Táncsics Mihályról is verset ír Stancsics Erzsébet 2001. március 15. címmel. És a természet szépsége is megjelenik egyik versében. „Ballag a folyó, alkonyatra készül. / Szitakötők szerelmében odaadja magát / a táj a csöndnek…” (A Duna fölött) Aztán ismét egy halhatatlan személy, Kodály Zoltán ihleti versre. A költő, az egykori zenei tanulmányokat végző így emlékezik a magyar zene óriására: „Magadból sokasodtál lassú romlások között, / tuskót, verset, háborút zúgattál zenédben.” És ismét kérdez: „Lehet, hogy most már zenéd lesz nekünk a Minden?” Számos jelentős személy, kedves városok, költőtársaknak írt szép sorok, belépés az Európai Unióba, megszűnő villamosjárat „siratása” – és még mennyi minden szól Stancsics Erzsébet verseiből! Aztán ismét a kedves nagymamáról ír költeményt, aki „levest főz”. A kötet végén Új Edvárdok korában című – egy kissé sötét képet festő – költemény. „Nálunk most újra színre léptek / fakó lovú Edvárd királyok, / csak Ti tűntetek el a ködben, / máglya fényű, walesi bárdok” – indítja versét a költő. De talán, mégis, vele együtt reméljük, hogy a mai költészet is teremt majd új walesi bárdokat… A recenzens kénytelen befejezni e szép kötet bemutatását. E költeményeket olvasni kell! És élvezni a költő gondolatainak szépségét, sokszínűségét.

(Stancsics Erzsébet: Jó veled látni a földi csodákat… Válogatott versek. Ill.: Simon M. Veronika. BIRÓ family Nyomda és Könyvkiadó, Budapest, 2018, 172 p.)

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©