Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Stancsics Erzsébet

RÓZSÁK és TÖVISEK

Téglás-Hajós Éva kötete

Legegyszerűbb, ha röviden kijelentem: szeretem Téglás-Hajós Éva írásait! Ezt már az első kötete után megállapítottam, s attól kezdve mai napig keresem és élvezettel olvasom a verseit. Úgy látszik, a költői szimpátia kölcsönös volt, mert másfél évtizeddel ezelőtti megismerkedésünk után elismertük, hogy van bennünk valami testvéri hasonlóság verseink mondandójában. (És a gondolati testvériség minőségileg gyakran felülmúlja a vérszerintit.)

A Rózsák és tövisek immár a hetedik kötet, amely számarányával is jelzi, hogy sok minden történt Éva életében, amiről érdemes volt versben, vagy prózában megemlékeznie. Az idő és az élet múlásával hangja nem lett halkabb, inkább célirányos és határozott. Ebben a szörnyű világban szükségszerűen funkciója szerint alakult nyelvezete is: szűkszavú, pontos, világos, érthető. Mint aki szürke, nehéz tématömböket farag kemény vésőcsapásokkal, s így az egymásutánra rendezett, imponáló vers-együttese az olvasót sok mindenre ráébreszti. Úgy érezzük, hogy munkáját mégis derűsen végzi, szellemi piramist emel élete történéseiből, melytől nem tagadja meg a komoly nagyvonalúságot sem. Lírája néhol drámaira fordul, mely már a történelmet, a „kizökkent időt” idézi.

Verseit, prózáit olvasva határozott érzésem van: Téglás-Hajós Éva nem költőnő, hanem költőember. Nyelvezetének erőteljes töltése van, ami köszönő viszonyban sincs az ún. női líra habos, rózsaszín világával. Fényt derít a gyengeségekre, azokra a sötét foltokra, ahol az egész világ szorul segítségre, s amit az emberek nagy része nem tud, vagy nem akar felismerni.  Így ír a Lépcsők c. versében: „Állok a Sors kopott grádicsán, / mögöttem nyolc évtized kövei, / agyamban háborús rettenet, hullák, / robbanó bombák félelme zokogják: / – Ember! Vigyázz!…”

Állandó, visszatérő témája a természet csodája, dicsérete. Hosz-szan tud gyönyörködni egy fa szépségében, kertjük virágaiban s mindenben, amiben az élet teljességét látja. Borzongató az erdő hideg, csipkés gyönyörűsége a zúzmara horgolta terítő alatt. Verseiben susognak a fák, mintha a sötétség selymét simogatná valaki, ahogy fésüli őket a nyargaló szél. Jellemző, hogy mindenben és mindennek a belső világát ragadja meg. Ezt rajzolja finom vonásokkal az Agárdi mólón c. finom lírájú versében: „…A parti kövek közt / szélfútta csöpp virág… / Köröttem csönd, / víz, tér, / felettem futó felhő, / ragyogó fény vitáznak / létük jogáról / az ősz hajú nyárban…”

Poétikájában a kompozíciós elrendezés is meghatározó. A jelzőkkel óvatosan bánik, szívesebben választ ritkábban használt, találó szavakat az események jellemzésére. Mégis közvetlen marad, baráti a hang, amivel az olvasót megszólítja. Verseiben gyakran ütközik a morál a közöny-nyel, mert látja, hogy napjainkban egyre inkább az emberek arcán ott marad a szenvedés, a félelem, a gyűlölet barázdája. És ezért szólnia kell, belekiabálni a versekbe, hátha meghallják az olvasók.

Ugyanakkor felértékelődnek írásaiban a múló élet apró örömei: távoli nevetés mélyen a szívben, és az emberek, akik valahol halkan járnak a ködben, és csendesen szólnak hozzá az idő szárnyai alól. Őket halljuk ki a sorok közül, akiket szeret, akiket félt, akikkel számára a legnagyobb öröm együtt tölteni az időt. Leginkább a kertjük padján, vagy a teraszuk asztala mellett.

Szeretem Téglás-Hajós Éva verseit. Nemcsak kortársi mivoltunk, egybecsengő értékrendünk, az emberi tisztesség iránti elkötelezettségünk miatt, hanem a felelősségérzet is összeköt vele, amely átitatja gondolatvilágát és mindennapjait. Mintha azt mondaná szerény mosollyal a szájsarkában: hátha rajtam is múlik, milyen lesz a múlt? Végezetül egy idézet a Vallomásom c. versből: „…Gyökereinkkel kapaszkodunk / a múltba, s erős ágkarokkal, mai rohanó, vad, / kurta jelenünkbe…”


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©