Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÉPZŐMŰVÉSZET

Láng Miklós

Vidovszky-kutatás

A KLÁRIS 2003 évi 2. számában már röviden bemutattam a XX. század első felének joggal ünnepelt festőjét, Vidovszky Bélát. Akkor kutatásaim eredményét tudtam csak leírni, arról azonban, hogy miért és hogyan folyt ez a kutató munka, nem írtam. De az eredményéről sem.

Vidovszky a Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban érettségizett 1902-ben. Én ugyanott, csak 36 évvel később. Az iskola 1981-ben jubileumi ünnepséget tervezett alapításának évfordulójára. Erre kiállítással is készült, amelyen be kívánta mutatni azokat az egykori tanítványait, akik nevet szereztek maguknak itthon vagy külföldön, bármilyen területen. Kerestek nevessé vált írókat, képzőművészeket, politikusokat, színészeket stb. Nyilvántartásuk alapján már 1978-ban több ezer levelet küldtek el egykori tanítványaik meglevő címeire azzal a kéréssel, hogy aki ilyen személyről tud, jelezze: szeretnék bemutatni a kiállításon. Én is kaptam ilyen levelet, s válaszul Vidovszky Béla nevét adtam meg. Ez a név – országos szinten – már-már feledésbe merült. Nem úgy Békéscsabán, hiszen a Vidovszky-család neve ott fogalom volt. Vidovszky Béla csak véletlenül született 1883-ban Gyomán (ma: Gyomaendrőd), mert édesapja akkor ott volt jegyző, ott élt a családja is átmenetileg. Hamar megkaptam az iskola válaszát: igen, nagyon érdekli az intézményt a mindig számontartott egykori tanulója! Írjak róla!

Vidovszky Béla szegről-végről rokonom; jól ismertem őt, és számos testvérét (ő maga elvált, gyermektelen ember volt), azok leszármazottait. Tőlük szereztem be néhány fontosabb anyagot, amit továbbítottam az iskolának. Aztán újabb megkeresést kaptam: az intézményhez tartozott egy nyomdaipari szakiskola is. A végzős növendékek minden évben kiadtak egy kis könyvecskét Békés megyéről. A terv az volt, hogy 1983-ban, Vidovszky Béla születésének centenáriumára róla készüljön a könyv.  Az 1981 évi ünnepségükön magam is részt vettem. Ekkor említették nekem a könyv tervét, egyben felkértek arra, hogy az előszót írjam meg hozzá. Természetesen ezt szívesen vállaltam. A következő év elején ismét kaptam levelet az iskolától: nem találnak olyan művészettörténészt, aki egyrészt jobban ismerné Vidovszkyt, mint én, másrészt aki a könyv megírását ingyen elvállalná. Ezért rám gondoltak. A kézirat 1982 végére kellene. Elválltam, nem is gondoltam arra, hogy ez milyen munkát fog jelenteni. Az idő rövid, igyekeztem összeszedni a legfontosabbakat, s a könyvecske 1983-ban valóban megjelenhetett. (Majd 20 év múlva reprintben is.)

Szerény kis könyv lett adataimból, de a kutatást olyan érdekesnek találtam, hogy folytattam. Kiderült, hogy a Vidovszky-család birtokában van a művésznek a festményeiről írt naplója. Ebben évről-évre beírta, hogy mit festett, és még azt is, hogy a képet ki vette meg. Így nevesítve azonban csak 1945-ig készült feljegyzés. A vásárlók közül sok volt a csabai, továbbá számos minisztérium és közintézmény. 50 egynéhány év távlatából próbáltam e nevezetteket megkeresni. Ez a munka meglepően jó, mintegy 60 %-os sikert hozott. Örvendetes, hogy csaknem minden megkeresett minisztérium jelezte: igen, megvan az egykor vásárolt kép. (A minisztériumok akkori érdeklődése és vásárlása mutatja, hogy a képek milyen értéket képviseltek.) Ezek valamennyiét megnéztem, s úgyszintén bebocsátást kaptam a Parlamentbe is, ahol megmutatták azt az 5 festményt, ami néhány termüket, szobájukat díszíti. Fölkerestem a Magyar Nemzeti Galériát is, ahol ugyancsak megmutatták a raktárukban elfekvő 20 Vidovszky-festményt. A látottak nyomán is meggyőződhettem arról, hogy igen értékes képek maradtak meg a II. világháború után. Kerestem a művész első festményét is, amit még az érettségi előtt készített barátjáról, osztálytársáról, a tragikus sorsú Gyóni Gézáról. Egy hírlapban közölt (szerencsésen megmaradt) fénykép alapján sikerült is megtalálnom a csabai múzeumban, ahol azt sem tudták, kit ábrázol a kép és ki festette. Óriási eredménye volt ez a kutatásomnak.

Mindezzel párhuzamosan bújtam a nagy könyvtárakat, ahol 1907-től a művésznek 1973-ban bekövetkezett haláláig róla mintegy 900 cikket találtam. Voltak olyan írások, amelyekben csak felsorolták, hogy mely művészek képei jelentek meg az adott kiállításon, de ahol szöveges értékelést is közöltek, ott kivétel nélkül kiemelték Vidovszky képeit. Számos festményét be is mutatták, olykor a folyóirat címlapján szerepeltették.  A cikkek egy részéről fénymásolatot készíttettem a könyvtárban, más részét kijegyzeteltem. E sokféleségből állt össze az a kép, amiből joggal idézhettem a KLÁRIS-ban Gerevich Tibor művészettörténész megállapítását: Vidovszky kora Európájának legkiválóbb enteriőristája!

A cikkekből megállapíthattam, hogy az enteriőrfestészet mesterét a 20-as, 30-as években inkább az Alföld festőjeként ismerték és tisztelték, noha akkor már nyoma volt annak, hogy 1916-ban a magyar, 1920-ban az olasz király számára is enteriőrjeiből vásároltak. Majd keresni kezdtem azokat az enteriőröket, amelyeket Esterházy herceg egyik palotájában készíttetett, de ezeket alighanem kimenekítették az országból a megszállásunk előtt. A művész 46 után nem gazsulált a kommunistáknak, ezért amolyan „persona non gratának” tekintették. Mégis 1950 után ő is a balatoni festők java közé került. Szinte átvette a témát Egrytől, akinek egyébként kortársa és jó barátja is volt. Tulajdonképpen egy balatoni útján, Almáditól Keszthelyig utazva vette észre hazai tengerünk sok-sok szépségét, és aztán már évente visszatért az északi partra. Amikor (a 60-as években) kiadtak egy sorozat levlapot a balatoni festők munkáiból, ebbe már Vidovszky festménye is belekerült.

Kutatásaim eredményét a művésznek egy NSZK-ban élő tisztelője 10 példányban fénymásolva adta át nekem, és én ezeket a példányokat illetékes helyekre eljuttattam. A Magyar Nemzeti Galéria Dokumentációs csoportjának vezetője kijelentette, hogy ilyen részletekbe menő, gazdag anyag még egyetlen képzőművészről sem készült! Ez komoly dicséret a kutató számára!

Mint írtam, a művész nem tudott megbékülni a kommunista világgal, ezért 1946 után mintha nem is lett volna. Bár ezekben az évtizedekben is találtam munkáiról számos dicsérő cikket, a „hivatalos” művészetpolitika egyszerűen mellőzte. 1972-ben bekövetkezett halálakor még megengedtek egy szép nekrológot – majd tovább tartott (és tart máig is) a csend.  Képeit egyetlen kiállításán sem szerepeltette a Magyar Nemzeti Galéria (bár szívesen kölcsönadta más kiállítások számára) de – és ez megbocsáthatatlan! – amikor bemutatta a XX. század jeles képzőművészeit, csak leghátul, a „futottak még” névsorba tették be a nevét. Nyugodtan mondhatom – elfogulatlan, alapos kutatásaim alapján –, hogy ez nagy hiba volt. Lehetetlen, hogy egy ilyen, egykor oly nagynevű képzőművész elvesszen a politika ködében! Bízom benne, hogy 20 évi kutatómunkámnak meglesz egyszer az eredménye.

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©