Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Tárkányi Imre:

Ádám és feleségei

Bíró András novellái


A kitûnõ történelmi regények, önéletrajzi mûvek és verseskötetek alkotója, Bíró András legújabb novelláskötetével lepte meg olvasóit. A kötet írásai hetven év „termésébõl” lettek válogatva, nem idõrendi sorrendben, inkább a szerzõ életének emlékeit, érdekes, sõt a történelem viharos eseményeit tükrözve. Az olvasó számára, aki Bíró András eddigi munkáit is szívesen forgatta, ismét lenyûgözõ az író érdeklõdése minden iránt, ami körülöttünk, rövid vagy hosszabb életünkben történt, vagy történik. 

Mirõl ír Bíró András a novellákben? Gyerekkori emkékeirõl, amikor Románia ifjú, gyerekkirályával, Mihállyal birkózott fegyveréért: a csúzliért; a nagyapjától kapott kis medvebocsról; egy nyúlról, melyet a csodálkozó gyerekek helyett az éhezõ, joviális „úr” visz haza bepácolni. Lírai vallomás a fáktól, melyeket ott, Érden – ahol Bíró András él – a vasútállomás elõl kivágták, zajosabbá téve a környéket.

Érdekes novellát olvashatunk Piorik úrról, aki a múlt században számos vállalkozást „kipróbált”, végül egy Temetkezési Intézet tulajdonosaként – úgy érezve, hogy élet-halál ura – saját sírjának emléktábláját vésegetve, a temetõben gyilkosság áldozata lesz.
Bíró András, az egykori „kutyás” folyóirat fõszerkesztõje, szép emléket állít írásában kedvenceinek. 

Érdekes kortörténet a címadó novella, az Ádám és feleségei, amelyben a fõhõs nõügyeirõl, házasságairól kapunk színes „tudósítást”. Ádám története 1945 után kezdõdik: elsõ felesége falusi leányzó, majd egy kormányfõtanácsos leányát veszi el. A papa révén közel kerül a politikához, és megismeri a börtönt is. Késõbb egy özvegyasszony lesz az új feleség, aki elhagyja régi, disz-szidált szerelme miatt. A „Többé már nem nõsülök!” felkiáltás után Ádám, új párját sashalmi otthonukba viszi, majd anak csinos barátnõjébe habarodik bele. A befejezés: az ismét hoppon maradt férfiú visszatér elsõ asz-szonyához. E történetben a férfi-nõ viszonyon kívül megismerhetjük a háború utáni élet apró mozzanatait is. 

Jó humorú írásban megtudhatjuk, hogyan lesz két diák „tõkés” rákkereskedõ. A következõ novellában Bíró András meglepi olvasóit: mint szerelmes nõ, elmondja „hétpróbás” történetét. A peches brigádvezetõ „hódítása” az ajándékmalacokkal ismét az író humoráról tanúskodik, akárcsak a kissé becsípett fiatalember története, aki egy báli mulatozás, széplányok táncoltatása után magányos öregasszhony házában ébred fel. 

Visszaemlékezés a hadifogságra, amikor a novella hõse „botcsinálta” mérnökként szégyenben marad fogolytársai elõtt. Érdekes írás a képzelt riport Krúdy Gyulával, idézve a Mester szokásait, ételeit – az óbudai Kéhli vendéglõt. Ismét katonatörténet: a kivégzésére váró katonát elengedi német fogvatartója – aki ezután áldozata lesz nagylelkûségének: õt lövik agyon. A menekülõ kiskatonát Ausztriában egy fiatalasz-szony veszi pártfogásába, aki egyetlen éjszakán az övé lesz. Menekülés haza! Itthon romok, szovjet megszállás, börtön várja… Késõbb egy levél Ausztriából: az õt ápoló fiatalasszony visszavárja – és a fia. A kötet  legmegrendítõbb novellája.
A következõ történet egy elesett nõ küzdelme a szobában, ahol egyedül volt a baleset idején. Néhány méterre a telefontól – de nem érheti el, olyan súlyos az esése. Amikor végre reátalálnak, már késõ…

Soha meg nem írt riport az Írószövetségbõl való kizárás története: hiteles látlelet a következõ írás, amely hûen mutatja be a kultúra és a hatalom egymáshoz való vizsonyát az ötvenes években. Mátyás királyról is ír legendát Bíró András, de különösen érdekes két novellája: az egyikben a halál utáni állapotot igyekszik megmutatni, a másikban bepillanthatunk a Kozmosz világába. Fésüs Bandi históriája egy névjegy ürügyén kerül az olvasók elé, hogy ezután „gyermeki” kérdéssel is foglalkozzunk: miért van a sok miért?

Ismét a közelmúlt elevenedik meg a Türelmes Jób történetében, aki a Horthy-rendszer polgári környezetébõl „csúszott” le a mai lumpen sorsba. Az utolsó írás a hûtlen amatõr csillagásznak házasságát beteg kutyájáért való aggódása menti meg. Miközben felmerül a kérdés: a kutya élete két, vagy csak egy Galaktika-másodperc – és vajon az emberé? Kicsivel több,  tehát menti kell, ami menthetõ…

Bíró András novellái színes, tanulságos történetek. Az ifjúság emlékei, különleges emberi sorsok a történelem viharában, és humor jellemzi írásait.

(Biró András: Ádám és feleségei. Novellák. Hungarovox Kiadó, Bp., 2013, 168 p.)

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©