Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Stancsics Erzsébet

SZERELEMHÍD

Szedő Tibor verseskötete

Milyen lehet a jó költő? Mondhatjuk: elhivatottsága az emberek lelkiismeretének és kialvó szellemi lámpásoknak szorgalmas gyújtogatója, jövőbe látó képzeletének erejével mindig talpon kell maradnia, tenni a dolgát, nem maradhat csendben.

És milyen a jó vers? Olyan, amelyik képes megosztani velünk a költő értelmezését és önismeretét. Lírájában ott van a személyes leplezetlenség, közvetlenség, szívének nyitottsága. Legkülönfélébb stílusok, formák összességét használja, ezek a megoldások jelképes erejükkel hatnak ránk. A jó verstől az olvasóban valahol messze felragyog az északi fény drapériája.

Szedő Tibor – immár negyedik kötetével – korban és költői tevékenységében eljutott az ifjúságtól a férfikor határához. Mennyi minden elmozdult, megváltozott, javult, alakult benne és verseiben! Átsüt rajta valami mélységes hit a tiszta célokban, az igazságban, a dolgok megváltoztathatóságában. Személyisége mindig egyetemes igazságra vágyik, műveivel belső erőink mozgósítását akarja elérni.

Ne tévesszen meg minket a kötet címe (Szerelemhíd): nemcsak szerelemről van szó! A szerző saját életének emlékeit idézi fel, s az elmúlt idők alakítják újjá a versek mondanivalóját. („Egy emberöltőnyi emlék az elme fiókjaiban”) A versek lüktető sorai finoman vagy dübörgően reflektálnak a vágyra, az élénk érzelmekre, a hasító hiányra. Erélyes és őszinte hangja elhiteti az olvasóval, ami a versek szerint megtörtént, vagy megtörténhetett volna a költővel és ezáltal akár velünk is. Vizuális és nyelvi fantáziáját látjuk-halljuk, hiszen ott él benne maga a költő. A versek gyökerei mélyre, a célok magasra nyúlnak. Minden kép ereje a fényben és annak ellenpontjában, az árnyékban bújik meg. A fantáziát útra indító sorok szabad asz-szociációknak nyit teret. („Az ölelés kabátjában már nem fáznak…”)

Átlépvén a férfikor küszöbén, Szedő Tibor még a földi dolgokat is megpróbálja felemelni szárnyalásával. („Eltaposom tegnapom csikkjét”) Csak egy sóhajtásnyira szelídül minden versétől, amelyben a gondolatok összehajlásának boldogsága van. A becsület, a tisztesség fogalma, a tisztelet és hagyományok, a férfi-tartás vonzásában karakteres mondanivalóval lep meg minket. Megtapasztalja és továbbadja a fölismerés és ráismerés élményét. A személyiség lenyomata az életrajzi elemek jelenlétén kívül a „versmondás” sajátosságaiban is tetten érhető. (Nemcsak olvassuk, hanem halljuk is a sorokat.)

Különös, egyedi, utánozhatatlan jelző-óceánon hajóznak a költő versei. Hiszen mindnyájan hajótöröttek vagyunk, akik a csillagokat figyeljük, hogy megtaláljuk a partot, abban a hitben, hogy valahol van part, és örökké lesznek csillagok. Szedő Tibor verseivel a tengerhez indult, helyette oázist teremtett a sivatagban. A tenger és a sivatag is a magányosság jelképe. Rilke szerint „Minden műalkotás a végtelen magányosság fészke”. Szedő szerint „Magányt kortyolgatsz csended csészéjéből”. Az önmagukban is kerek, egész versek szinte párbeszédbe lépnek egymással, a bennük zajló drámák folyamatosan beszélgetnek. Egymásnak feszülő konfliktusok, különös ellentmondások inspirálják költészetét. Végső, nemes célja: olyan költővé lenni, aki művészi tettel, érzéssel, gondolattal hat mások létezésére, öntudatos életére.

Nem tudom kihagyni két, páratlanul érzékletes sorát, amely bizonyára mindenkit megfog: „December kabátján az álmok” és „Rozsdát sóhajt a vaskapu kilincse”. Talán mi is belebújunk melegedni Szedő Tibor versében felajánlott kabátjába, hogy megmelegedhessünk saját álmaink között. És megpróbálunk általa visszatérni régi emlékeinkhez, melyekhez egy régi, rozsdás kertkapun át vezet az út. A kulcsot – a vizsgálódás kezdeti lépéseit – a rejtélyeknél kell kezdeni megkeresni. A költő könyvével megadta hozzá a térképet. Ne sajnáljuk az időt az elolvasására, mert különös és páratlan értékeket fogunk felfedezni!


(Szedő Tibor: Szerelemhíd. Ill.:Szűcs-Völgyesi Ildikó, Sipos Marika és Koszorús Aranka. BIRÓ family Nyomda és Könyvkiadó, Bp., 2024, 156 p.)
♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©