Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

dr. Koltói Ádám

Éveim húrjain

Korondi Rózsa verseskötete

VERS-ZENE. A címben a két szó közötti kötőjel nemcsak a köny-nyebb felismerést segíti (vers-zene), hanem az és-t is helyettesíti (vers és zene). A költészet és a zene ugyanis közel áll egymáshoz. (Arany János: „A nyelvet a hangzása és a ritmusa teszi zeneivé.” Kosztolányi Dezső: „A legszebb zene az emberi beszéd.” Juhász Gyula: „A csodálatos tiszta szókat, / Mik fél zene, fél rejtelem”.) Az esztétikában poésie-musique az elnevezése ennek a poétikai megjelenésnek. Ez az egyik legfőbb jellemzője és értéke Korondi Rózsa verseinek. De nemcsak formai szempontból (rím, ritmus…), hanem tartalmilag is. Gondolatai zenélnek, „élethúrjai” bölcselnek.

Zene-metaforával jellemezve a kötetet: kvintett lehet a ráillő lényegkifejezés. Az öt köt, a kvintett öt tett. Tematikailag: természet, Isten, ember, család, társadalom; érzelmileg: áhítat, alázat, tisztelet, szeretet, együttérzés; formailag: rím, ritmus, képszerűség, szerkesztés, műfaj. Az ötféleség sokféleség – sokhangúság. Ez a nyitott szellemű és kitárt lelkületű „repertoár” a poézis minden ágában jelen van: a hangulati, az érzelmi és a gondolati lírában.

Mivel ilyen sokszólamúan áradó ez a „költeménykoncert”, ezért csak néhány jellemző tételre hívhatja fel a figyelmet ez a véleményírás. (A teljesség élményét az Olvasó számára a versgyűjtemény átolvasása és átélése adja meg. Az ajánló elemző méltatása csak nádsíp, pianóban.)

A tematikai-tartalmi gazdagság egyik motívuma a természet. A finom rajzolatú, idilli képek mögött fölsejlik a szemlélő és merengő alkotó, aki kivetíti lelkületét a tájra, humanizálja azt. A Színek, fények, illatok (fejezetcím) érzékletes, zenei hatása az impresszionizmus könnyedségét, játsziságát idézi. („Katángok kékje / ágaskodik lángoló / pipacsok között.” Nyári haikuk)

Az Istenhez fordulás (istenes versek) őszintesége és mélysége személyes kapcsolattá, imává válik. Ezt erősítik a megszólítások: „Teremtőm”, „Teremtő Uram” (A tücsök imája), „Uram” (Arcodat keresem). A fohász közösségi célú is: „Ne féljetek…, / mert a Megváltó szeretete / megváltó szeretet." (Szeretet)

Tehát társadalmi horizontú ez az Isten- és emberszerető nyitottság és érzékenység. Együttérzően szemléli az elesetteket. A kis közösségi körben tipikus jellemeket, sorsokat sejt. (Egyszerű vers a vonaton) Kérdése, kérdeztetése logikus és empatikus: „Talán én nem vagyok Istennek gyermeke?” (Életkép)

A család ugyan a társadalom sejtje, de természetes e témában a költő koncentráltabb, azaz szűkebb szubjektivizmusa. A ti és az ők után következik a te és a mi – s az én, ha nem életfeláldozó forradalmár valaki. Az imádat derűs fénye vetül szeretett szeretteire. (Apám, Páros rímek kézfogása, Tavaszi babavers…)

A filozofikus gondolatok úgy szólalnak meg, mint hegedű mellett a gordonka. A Mérhetetlenül című verse – mint a cím is erre utal – megválaszolhatatlan, de elméleteket ihlető kérdéseket tartalmaz. Mi a mértéke az emberi értékeknek, tulajdonságoknak, érzelmeknek? („a sóhaj nehezebb-e, mint a tollpihe?”)

Költői eszközökkel „jól meg vannak írva a versek” – mondhatná így egyszerűen, „népiesen„ – de kifejezően – az esztétizálásból kiszóló ember. Azaz: a tartalmi értékeket funkcionálisan, azokkal harmonizálóan jeleníti meg a költő versírási tudásával.

Figyelemre méltó a formai eszközök tudatos és biztonságos használata. Mérlegel is: olykor a mondanivaló, olykor annak stilisztikai közvetítése a meghatározó, de mindig megőrzi a tartalom és a forma egységét és egyensúlyát, az öncélúságnak nyoma (szava) sincs.

„Versbensőből” fakadóan szépen szólnak a rímek. (Például: Kívánságok) Egy-egy versben elhagyja a központozást, hogy a vesszőkkel és a pontokkal ne törje meg a gondolat- és dallamívet. Élvezetes érezni a ritmust. („Jégtükör roppan / alszik a szél / hóvirág nyílik / kertek ölén.” Télvégi dal) Írásainak láttató ereje, tehát a szerző szóképalkotása friss fantáziára, egyéni látásmódra és gazdag szókincsre vall. (Metaforák: „Tiszta, szép szavak fürdője mocsár.” Látomás; „Bűneim lábamra kötött apró kövek.” Gyónás) Allegorikus verseket is írt. (Ezer tölgyfa álma, Madarak) Versírási remeklés képverse, amelyet Nagy László Lázár emlékére szövegsorokkal „rajzolt”. (Ex libris helyett) Szójátékos (szóláncos) bravúr a  Szó-lánc-szemek című verse: „elme  zavar  forrás  víz  folyás.”

Nagy értéke a kötetnek az az öt vers, amelyeket az Aquincumi Költőversenyre írt, és döntőbe jutott e műveivel. Klasszikus formában kellett megalkotnia a válaszkölteményeket, mindig más-más hívószóra. A „Panem et circenses”-re ráfelelő vers a Riport.  Ezt jól meghallotta és jól megírta…

A „kvintett” szózeneszerzője a tehetség, amelynek birtokosa Korondi Rózsa.


*

A kötet ciklusai:

Színek fények illatok; Arcodat keresem; Életképek; Mérhetetlenül; Tükörképek. A szerző első önálló kötete: Vándorének, 2007. Közös verses kiadványuk Cegléden: Mérhetetlenül, 2010).


(Korondi Rózsa: Éveim húrjain. Versek. Ill.: Tóth Mariann grafikusművész, Pásztor Zoltán. Cegléd, 2023, 102 p.)


*


.
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©