Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

IRODALOMTÖRTÉNET

Meggyes János

Vicinálison – Sántha György

Talán halála után sem sértem meg Sántha György költőt (1888–1974), hogy írásomhoz verse címét választottam. A vicinális sínpályája ma is összeköt településeket Kecskemét, Jakabszállás, Bugac, Kiskőrös, Kiskunmajsa vonalon, de ma már csak a múlt emlékeként. A költő, író barátait vitte Kecskemétről Jakabszállásra, Bugacra. Mit láttak a tájból a jeles vendégek? „Kék szöllők. / Gyümölcsfaerdők; / Buckák és búzatarlók; / Juhnyájak szertelézengők, / Parlagi kis galambok”-at. Vendégeit jakabszállási kúriájához vitte, vagy akkor már a világhírű Bugacra.

A Sántha család háza Jakabszálláson, népszerű nevén „Sántha kúria” irodalmi búcsújáró hely volt. Féja Géza, Veres Péter, „a kristályvizes üveg mellett dőzsölő paraszt hadügyminiszter”, Németh László, Erdei Ferenc, Tamási Áron, Sinka István, akit egyszer így mutatott be: „a kínok közt misztikus balladásan hamvába hullt juhásztársam”. Keresztury Dezső, egy ideig Móricz Zsigmond és Áprily Lajos is törzsvendégek voltak.

Egy alkalommal Sinka István volt vendége: „Jer Pista, hagyjuk itt a cselhányó várost”. „És a vicinális vitt is már kifelé fontolt akkurátos lassúsággal, mint a műveltségnek kétes áldása – Bugacnak. (…) …ám Bihari barátom inkább a homokot habzsolta szemével a hamvát simogatta…” Pedig a gyönyörű magyar szót – Jászeső – nem is ismerte, ahol homokot „a pogány szél őröl és gleccserként gyűr, mozgat örökkön”. „Nála nagyobb úr itt nincsen, / Ha a szél szárnyán föllibben. / Nem magas a torony néki. / Mint Pompejit eltünteti.”

Tanár volt. „A párizsi Sorbonne diákja, svájci, berlini és hazai egyetem filozófiai fakultásainak neveltje, az európai kultúra hordozója, a magyar, német és francia nyelv tanára mindvégig eljegyzettje maradt a földnek, az alföldi népnek és a kecskeméti tájnak” – írta róla versei lektora, Veöreös Imre 1974 áprilisában.

Sorra jelentek meg verseskötetei: A bánat harangzúgásában 1915, Toronyőr 1930, Arany homok nomád felhők alatt, Felhők 1935-ben. S maradunk a Végtelenben 1934–1944-ig, egy új kötet.

„S maradunk a Végtelenben című a háború miatt nem jelenhetett meg. Kecskemét agyalágyult polgármestere 1944 őszén Szálasi kiürítési parancsát szó szerint végrehajtotta, a város lakosságának utolsó szálig menekülnie kellett. Hogy mit végeztek az üres városba bevonuló szovjet katonák és a visszaszivárgó csőcselék, azt ki-ki elképzelheti. A költő ballonkabátja zsebében menekítette a kéziratot élelem helyett. Ő is életben maradt, a kézirat is.” (1997. november 21., Dr. Irányi Béla, Svájc)

Korábban írta meg a költő 1944 július 2 c. versét, ami nemcsak verscím, az esemény napja is egyben: „Ma százával szálltak a madarak, / az ember fényes halálkeselyűi. / Pompás gépek. Kellett vón' menekülni. / S álltam mint érc lidércnyomás alatt. /…/ Szolnok: Egy ifjú német megőszült / pincebörtönében a romok alatt. / Pár nap múlva mentették ki s ő szaladt – / szaladt: a szabad fényben megőrült.”

1942-től csak a birtokának és költészetének volt munkása. 1944–1954, tíz évig nem írt verseket. Később csak biblikus költeményeket. Hosszú, veretes bibliai eseményekkel tűzdelt írásokat. Ezekből csak kettőt idézek.

Jakabszállás nem Mária kegyhely. Máriát mégis versével a homok világába kérve, kiabálva hozta el: „Mária!… Látlak és érezlek: / másítója lész e pária életnek. / Hallom a paraszt föld feszíti ágaid / és beléd dobogja feltörő vágyait. // Virágzó két karod csupa csókígéret. / Pacsirták s proletár verebek dicsérnek. / Rajtad mézes füvek csöndje áramlik át, / míg izgága lánggal ég a beteg világ” („Mária”)

Féja Géza írta róla: „Versei felidézik az esténként Károli Gáspár bibliájában elmélyedő embert.”

Illyés Gyulával való barátságát alig ismerem, de fontos volt költészetében ez a kapcsolat. „A Sántha Györgyé: kiteljesedett élet” – írta róla Illyés.

Illyés Gyulának c. versét így keltezte: „1956.V.18. (átírva: 1974.II.hó)” A vers fontosságát az is jelzi, hogy ezt követően Sántha György február 18-án meghalt. A verset lányára bízta, hogy személyesen adja át Illyés Gyulának.

Meghatározó a vers szerkezete. Szembeállítja a hitetlen és a hívő embert:

„»Hitem Senki-földjén«” – a hitetlen ember. „Hitem Ígéret-földjén” – a hívő lélek.

„»Mi lett az isten? Gyávaság / és gyöngeség: eszünkbe venni, / hogy ami vár, a puszta semmi / s a legsemmibb a túlvilág!«” (Tézis)

„Isten (s nem »isten«!) Fulmináns / esztelenség Őt versbe szedni / s aki »nincsen«, azt emlegetni… / Ám legvalóbb a túlvilág!” (Antitézis)

Foglalkozott Szabó Lőrinc „hitetlenségével” is. „De hogy a Semmi van és Ő nincs, / az lehetetlen, ugye, Lőrinc!?” – kérdezte költőtársát, majd saját hite szerint válaszolt: „De hát mondd, Kedves, megbillenhet-e, / ki a Fiú szavával van tele? / Nem!!”

De talán Sántha György mégis tévedett, válaszolta versében Szabó Lőrinc: „Ki van itt istenhez közelebb? / Ki tudja, ki tudja / honnan jöttem, mire jöttem! // Az Úr visz, a szellem, a titok, a fény / Ő ragyog előttem az égben.” (Álarc mögül)

Mindhárom költőnek igaza volt. A mai versekben hasonló viták fel sem merülnek. A hit magánügy. Terhét vagy áldását mindenki maga érzi, viseli.

Tíz éves a Sántha György Emlékkör. Az évfordulót megelőzően a költő tiszteletére domborművet avattunk 2019-ben. Az ünnepségről a Jakabszállási Hírlevél c. helyi újságban emlékeztem meg „Nézek, nézek kifelé„ c. írásommal.


Forrás:


Sántha György Testamentuma. Összegyűjtött versek I-II. kötet. Benne  Varga Mihály: Sántha György élete és munkássága; Veöreös Imre: Emlékezés a költőre előszó helyett; Féja Géza: Sántha György emlékezete.

K.: Majthényi Béláné sz. Sántha Marianna, Kecskemét, 1998

*


.
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©