Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

PRÓZA

Györgypál Katalin

"Fürdik a holdvilág…"

„Fürdik a holdvilág az éj tengerében, / Méláz a haramia erdő sűrűjében. / Baltája nyelére támaszkodva mondja / Mért is adtam fejem tilalmas dolgokra?” – hallom a dalt anyai nagymamám kifejező, telt alt hangján. Ünnep volt, amikor nővérem nagy-nagy kérlelésére hozzá fogott énekelni. Még hogy ez Petőfi verse lenne? Fel sem merült bennem, annyira természetes és egyszerűen szép dal volt, mint a „Lement a Nap a maga járásán”, vagy az „Este van már, késő este…”

Jóval később ismertem meg Petőfi eredeti versét**, ami azért nem teljesen így szól. De az Petőfi, ez pedig a Berg család, nagymamám, aki német anyanyelvű volt! Nagymamám éneke ma már csak örökségem.

De persze volt Petőfi kötet is, hogyne lett volna. Az is természetes volt, mint a levegővétel. Két kötetes, kék borítós, csaknem díszkiadás. Nagyapámé volt bizonyára. Kemény borítói mind ütöttek-kopottak már régóta, papír ragasztószalaggal megragasztgatva. „Petőfi Sándor munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Badics Ferencz”. Franklin Társulat kiadása 1906-ból. Lassan már 120 éves. Belül kissé megviselt, a versek után csak keletkezésük helységneve szerepel, évszám nincs. Egy helyen pici téglalapot vágtak ki belőle a lap alján, máshol hiányzik a lap letépett sarka. Valahol még egy odatévedt papírfecni-könyvjelző is van: „Dalaim”. De mintha kevéssé olvasták volna. Furcsa. Én biztosan nem ezt forgattam, mert ez nővérem „kizárólagos” tulajdonába került, a II. kötet 2. oldalára írva: Marianna II. c. Fölötte a Györgypál családnév kiradírozva, de még olvashatóan. Nővérem pedig ragaszkodott a Marianne névhez… a szemben lévő oldalon másik név olvasható halványan: Láng Erzsi. Talán barátnő, akitől visszakerült? A Láng-család neves család volt… Valaki számokkal látta el nővérem könyveit, ezek a 16. és 17. sorszámot kapták.

Dr. Badics Ferenc neves irodalomtörténész is volt. Többek között így ír Petőfiről a Bevezetésben: [Petőfi] „Költeményeivel forradalmat támaszt, éppen akkor, midőn politikai és társadalmi életünk is forrongásban volt, melyet ő még élesztett.” Bevallom, eddig nem olvastam el, hiszen annyi Petőfi-elemzés jelent meg azóta!

De itt van egy olcsó, barna borítós, megviselt nagyobb alakú Petőfi-kötet is. A hétköznapi. 1955-ös kiadású. Természetesen ez is a nővéremé volt, iskolai év végi ajándékkönyv Györgypál Marianne részére 1957-ből, aki akkor már V. b. osztályos tanuló volt. Nehezen olvasható, megsárgult lapjain apró betűk. De biztosan én is használtam, rengeteg aláhúzás, rengeteg könyvjelző-cetli, jegyzet az én kézírásommal. Középiskolai, meg azóta számos évből. Ez Petőfi Összes, beleértve Az apostolt és a János vitézt, de még az ifjúkori költeményeit is. Hiszen születtek olyanok is. Itt már minden vers után nemcsak a helységnév, de a pontos dátum is szerepel, amin akaratlanul is sokszor eltűnődtem. Pár év alatt mennyi remekmű született hazánk hányféle táján, városokban, falvakban!

Amit azonban gyermekként is magamnak vallottam, az a „Tarka madár. Magyar költők versei gyermekeknek” című Kormos István válogatás 1956-ból. Anyám nekem vette valamivel később már, de azért a nővérem beleírta saját nevét is, minden esetre. Az ő akkurátus kézírásával itt áll: Györgypál Katalin, utána zárójelben Marianne, majd III. a. Ez az én osztályom volt. Nővérem mentségére legyen mondva, ő magyar (és orosz) szakos bölcsész lett…

Én ebből a válogatásból tanultam meg számos Petőfi-verset is csak úgy, mert „miért ne”, ha már annyira ráérek otthon, egyedül. Szülőföldemen, Távolból, Az Alföld, A Tisza, Föltámadott a tenger… Itt a nyilam, mibe lőjjem? – a bordó karosszékbe lőtt nyíllal… Füstbe ment terv. A puszta, télen. Pató Pál úr.

Sok-sok más költőtől is van itt sok más vers. Innen tanultam meg a Himnuszt is, még mielőtt hivatalosan tanultuk volna. De az más.

Rengeteg Petőfi-vers volt tananyag később is, mint sokunknál. Természetesen, hogyan lehetett volna másként?

De számomra Petőfi „ nos, igen. A Tarka madár…

„Fürdik a holdvilág…” – nem, ez nem gyereknek való vers, ez nem volt benne. Ez – nagymamám. Született Berg Marianne.


–––
*Rövidítve a Petőfi-emlékkönyvben (Krúdy Gyula Irodalmi Kör)

**A Petőfi-vers első két versszaka:

„Fürdik a holdvilág az ég tengerében,
Méláz a haramja erdő közepében:
Sűrű a füvön az éj harmatozása,
De sűrűbb két szeme könnyének hullása.
 
Baltája nyelére támaszkodva mondja:
»Mért vetettem fejem tilalmas dolgokra!
Édesanyám, mindig javamat akartad;
Édesanyám, mért nem fogadtam szavadat?…«”

*


.
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©