Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Németh Nyiba Sándor

ÉLETEM BALLADÁJA

Hegedűs Gábor összegyűjtött versei

Hegedűs Gábor Krúdy Örökség-díjas író, költő versei ÉLETEM BALLADÁJA címmel két vastag kötetben jelentek meg.

Az életmű kötet, a költő lelki vívódásaiban megfürdetett betűi sokatmondó sorokká érlelődtek az élet-halál útvesztőjében. A sorsszerű, következetes, úttalan utak kitérőjében tüzet raktak a gondolatai. Szabálytalan létből, verstani pontossággal megfogalmazta mindent látó szemével az olvasók számára érthető verseit. Tisztánlátása, becsületben forrongó érzelmeit, magas piedesztálra ültette. Embert próbáló betegsége újra tanította élni. Sok szóval, egyedien fogalmazza meg az emberi tisztesség szépségét és a gyarlóság gyötrelmét.

„elrontottam mindent s az életem / vállalva kényszer döntések sorát / nem mérlegelve az eredményem / partvonalra küldve sok apró csodát”.

Gábor a földi és halálközeli létében kinyitott zárt kapukat. A megélt szituációk a felnőttségen túlmenően is átbillentek. Az élet nehézségeit pehelyláncon felfűzte. Nincsenek csodák, az évek minőségét Istennél keresi.

„halálon túli lét egészen más világ, / csak az érti már sejtelmes dallamát, ki ott volt, de onnan még visszatért, / vágyódik vissza a szeretetért.”

Hegedűs Gábor verseiben kitárulkozó, bátor megfogalmazásai igazat boncoló mélységekből az olvasó lelkét megszólítják, a szépírói vénájából fakadó tudás elrepíti az irodalom rejtélyes szépségébe.

„Hallgatag ember lelke szabad, a tudat, béke vele marad. Az évek múlnak, s a bölcs suttogja, a fájdalom bátor, az igaz hallgat.” (NYIBA)

*

A két kötet az 1914 augusztusától 2022 végéig írt verseit tartalmazza. Megjelent B/5 formátumban, I. kötete 638, II. kötete 594 oldalon. – A szerk.

*

.
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©