Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Kanizsa József

PUSZTAI TALÁLKOZÁSOK

Verasztó Antal könyve

Verasztó Antalt íróként, költőként már több évtizedek óta ismerem. Még a KÖRÖSTÁJ írói,  újságírói találkozóin volt szerencsénk találkozni, eszmecserét folytatni. Eddig 30 kötete jelent meg, ebből három verseskötet, 16 helytörténeti írásokat tartalmazó könyv, 6 pedig prózai írásokat tartalmaz. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett író, költő, helytörténész Orosháza és környéke helytörténeti értékeit, múltját örökíti meg az utókor számára. Ahogy az UTÓSZÓ-ban írja: „…Ezeknek az írásoknak – ha úgy tetszik – nincs igazi műfajuk, nem útinaplók, a valóságból merített élmények, felejthetetlen mindennapi történetek, melyekben – mi, szereplők – próbáltuk megérteni, mit üzen nekünk a föld… és tudtunk örülni a pusztából felénk sugárzó apró örömöknek.”

E kötettel a 2022-ben 58 évesen elhunyt Verrasztó Gábor író, Podmaniczky-díjas helytörténészre, újságíróra emlékezik a Budapest, II. kerület Emlékérmes kutatója, aki Krúdy Gyuláról is megemlékezik írásaiban. Neki ajánlja a könyvet, aki pár éve költözött vissza Kardoskútra, hogy nyugodt életkörülmények között folytathassa írói, helytörténészi munkásságát. Verrasztó Gábor Krúdy Gyuláról megjelent írásai ismertek voltak a Krúdy Körben is.

Verasztó Antal e könyvben nem karaktereket, embertípusokat, hősöket tesz közszemlére, hanem azok mindennapi életét igyekszik ábrázolni, a valóság perceiben, vagy napjaiban visszaadni, ahogy ők ezeken a tanyákon, a külvilágtól elzárva, de mégis a Világmindenségben élnek. Ahogy „A PUSZTA” című írásában írja a kötetben: „…a hiányzó csendességet nem kellett keresnem, ott lebegett a puszta felett.” Ez a „csendesség”, ember közeli pusztai lét adjon számunkra a mindennapi tettre, egy életre megbecsülést, élet-értékrendet. A tanyán élő emberekben ez a fajta „élet-értékrend” külön megmutatkozott az életvitelükben, gondolkodásukban és cselekedeteikben. Mint tapasztaljuk az „OLASZÉK TANYÁJÁN” című írásban is. A vendéglátó Ernő – aki régészettel foglalkozik –,  ahogy megérkezett az író, egy tanyasi szokással lepi meg a vendéget: „…Ha megbocsátasz, a viszontlátás örömére, mielőtt hellyel kínállak, előbb töltök egy kis eredeti törkölypálinkát.” Ez a vendégfogadó, vendégváró szokás Magyarországon más tájegységekben, vagy Erdélyben is ősi szokás. Vagy például a házigazda Ernő Édesapjának megnyilvánulása a húsétel fogyasztásról: „A pásztor ember soha nem kedvelte a madárhúst, se a halat.” A pásztorembernek is, a tanyákon élő embereknek is megvoltak, megvannak a régi szokásaik.  Ehhez ragaszkodtak. Az új, bejött szokás-magatartásoknak soha nem engedtek. Ez így volt rendjén.

A „FAKERESZTEK A PUSZTAI TEMETŐBEN” című írás is elgondolkoztat a Múlt emlékein. A régészt – Ernőt – a temető nem csak „néhány korhadt fa fejfára, homokkő síremlékre” emlékezteti. „…a temető a régész számára mást jelent, felbecsülhetetlen kincseket, a múltunkat rejtő lelőhelyet. Hivatásunk gyakorlása közben egy letűnt világ vesz körül bennünket.” Szerzőnk folytatta az eszmecserét Olasz Ernő házigazdával, a régésszel, aki a pusztáról még így nyilatkozott: „Magam is tudom, bárhol él az ember, természet veszi körül, de a puszta az más! Itt a messzeség látványa, hangok, színek és illatok vesznek körül. Az akáclombok alatti kellemes langy, a levegőt pedig kellemes búgása tölti be.”  Csodálatos nyugodtság, a „végtelen” veszi körül a pusztai embert és a természet csodás élővilága, amivel eggyé válik…

De ilyen különleges a „pusztán kibontakozott szerelem” is. Az „IDŐVARÁZSLAT” című írásban  írja:  „Verával való találkozásunk a cirokvágás idején történt, akinek volt ilyen vetése, az ez idő tájt takarította be. A borús idő elől Vera a Fehér-tó partja közelében álló üres juhhodályba hordta a levágott kalászból kötött kévéket. Élmény volt megpillantanom, mikor felém közelített szél fésülte frizurájával, valóságos kócos kisangyalnak láttam.” Végül is, ekkor nem lett „szerelmi kaland”, de a szerelem fellángolt a szívekben. Végül szomorúan értesült Vera ikertestvérétől, Annától: „Vera már nem vár többé rád ezen a földi világon.” (Érdemes ezt a prózai írást is végig olvasni.)

A „NÁDFEDELES” című írása is a tanyai élettel foglalkozik és zárja a pusztai élmények sorát. A távoli rokonához, Nagy Samu bácsihoz két fia is elkísérte, Antal és a kicsi Gábor, akiknek ez a kiruccanás külön élmény volt. Már maga az út is élményt nyújtott e homokos úton biciklivel, úgy az ifjú Antalnak, mint Gábornak, aki az apja biciklijére szerelt gyermekülésen utazott „tanyát” látni. A tanyasi élet sokszínűségét megtapasztalva és Samu bácsi élethű meséi nagyon megfogták őket, főleg Anti fiút, aki így szólalt meg: „Mi is lakjunk ilyen tanyán, apa, közli kettőjük kívánságát képviselő Anti fiam.” Ezt hallva Samu bácsi már sorolta is a tanyai élet szépségét, előnyeit…

Ezekkel a sorokkal zárom e könyv bemutatását, mert a mai világban minden tanyasi élmény külön irodalmi értékű kincs az utókor számára. Ezt írja a szerző: „A nádfedeles” tanya történetét azért választottam a kardoskúti pusztáról szóló írások befejezéséül, mert fiaim valóságos szereplői voltak a történetnek, nélkülük az emlékezés hiányt szenvedett volna.”

Ez az emlékezés a 2022-ben elhunyt Gábor fiára is emlékezés. Emlékezés, s ugyanakkor a természet, az alföldi puszta szépségének, értékének örökös megőrzése a magyar hon csodás, varázslatos kincseinek megörökítése is egyben. Hozzá a fekete-fehér és színes fotók ezt még jobban kiemelik, gazdagítják. A KÉPMELLÉKLET külön múlt-idéző kincs…

Nagyon nagy szeretettel, igaz zalai zajki szívvel tudom ajánlani a kedves Olvasók figyelmébe Verasztó Antal „Pusztai találkozások” című prózai írásait, emlékeit. A könyv Napkút Kiadó Kft. kiadásában, az Érdi Rózsa Nyomda nyomtatásában, 2022-ben,  138 oldalon jelent meg. Címlapkép: Szarka Erika fotója.

*

.
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©