Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Györgypál Katalin

A KÖR SZÉLÉN

László B. Irén versei

László B. Irén legújabb, immár tizenötödik kötete két év válogatott verseit tartalmazza: REMÉNY, HIT 2021 és SZERETET, ERŐ 2022. A versek hónapokra bontva, azokon belül is kronológiai sorrendben követik egymást, így nagy vonalakban követik mind a társadalmi, „külső” eseményeket, mind pedig magánéletében bekövetkezett történéseket, saját érthető hangulatváltozásait, gondolatait. A verseket olvasva óhatatlanul visszagondolunk saját életünkre is.

2021-ben valóban a remény tölti el. Már a kezdő versben is ezt olvashatjuk: „Kíváncsian nézek a jövőbe, / mit hoz az újesztendő, / mit tartogat végre?” (2021 A remény éve), vagy: „A REMÉNY valósággá lesz, / virágba borulnak mind a földek, / elnémulnak mind a fegyverek” (Remény, 2021. január) – még szó sem volt az orosz-ukrán háborúról! A második részben a „2022. február 22.” c. versében szintén még a békében reménykedik; madarakról ír, vagy madarát siratja; erre jött az orosz támadás, holott „Béke kell!” – kiáltja. Háború ellen szól később a „Zúgnak a repülők”, sőt még az „Egy nap a Tátrában” c. versekben is.

Hazafias érzelmű verseket is találunk, ilyen a „Mai márciusi ifjak” és a „Szabadság” című versei.

Számos verse kötődik a természethez, tájakhoz, például: „Gyermek-rügyek” vagy később „Repcevirág", „Délutáni Tisza”, „Délutáni Bodrog”. Hangulatos leírás pl. a „Pásztortanya, kecskékkel”, máshol „Hegyi utak”, vagy „Patakocska”. A „Drága május” c. versében így fogalmaz: „Van újjászületés, bárhogyan tipor a halál”. A „Virágom, virágom” c. verse húsvétra íródott, de nem maradtak ki a „Méhecskék” sem. Többször olvashatunk a szívének kedves „Rozsdás” nevű galambról is.

Sorra olvashatunk a magyar tájakról: Tisza-tó, Sóstó, Hortobágy, a zempléni hegyek, dűlőutak, Balaton, de ír közvetlen környezetéről is, a parkról, annak fáiról.

Természetszeretete változatlan későbbi verseiben is, pl. a „Fények üzennek” című versben olvashatjuk: „Besurran a rét illata, mint pajkos leányka, / hinti-hinti illatát, kitágul a nagyvilág”. Több versében megszemélyesíti a Napot, a Holdat, az egyes évszakokat is. Másképpen fogalmaz a „Szerelmes vagyok” c. versében: „Szerelmes vagyok a Holdba, a Napba, a csillagokba, / szerelmes vagyok az életbe!” Fontos versei közé tartozik.

De ilyen sorokat is olvashatunk: „Nap-apó, Föld-anya a Hold-lányukkal / járják útjukat” (Tökéletes rend), vagy „Ősz-apó hátán Tél-apu lopakodik, / megdermedt lelkem melegre, fényre vágyik.” (Ősz-elő)

Szép verse a „Tél-búcsúztató a hegyekben” című is, máshol a természet mellett megjelennek az emberek: „Vigaszt nyújtanak a hegyek, a völgyek, / a köröttem nevetgélő emberek”. (Útitársaim)

Az emberek közelsége lételeme, erről olvashatunk többek között a „Gyógyító érintés” c. versében. Ebben nagy szerepe van lányának, hasonlóan erről szól a „Drága Gyermekem!” című versében is. Az „Anyák napja” kapcsán így fogalmaz: „Köszönöm, hogy vagy énnekem, / megszépíted őszbe hajló életem!” Újra a lányáról írja „Az élet hangjai” c. versében: „aki hangjával gyógyítja testem-lelkem.”

Fia elvesztéséről azonban soha nem tud megfeledkezni. „Nem értem, miért anya temeti gyermekét, / miért fiatalon vetted el életét?” – panaszolja (Sirat az ég). Férjét, fiát siratja Géza-napon, vagy fiát később több, mint egy évvel: „Mi jár a fejemben”.

„Együtt könnyebb, szavad éltet, / barátok nélkül oly sivár az élet” – állapítja meg máshol. (Együtt könnyebb)

Orvosok, ápolók dicsérete a témája az „Áldás reájuk, kezeikre!” 2021-ben, majd a következő évben a „Gyógyító kezek” és a „Mesélek” című versei.

László B. Irén több versében szól őseiről igen érdekesen. Így „Lakitelek, ősi fészek”; ill. a „Lakitelek… Bocztelek” című versében leszögezi: „Ez itt az én hazám! / Büszke vagyok Rád, Ősapám!”

Mély érzelemmel ír szélesebb családjáról is. „Fogy, csak egyre fogy családunk…” – panaszolja, pedig nagy család volt! Erről tanúskodik az „Életfa” c. vers. Családszeretete mutatkozik meg a „Hálaadás” c. versében, s nagy szomorúságot idéz a „Gyertyamese”.

A „Nélkülük álmunk köddé válik” címűben így ír: „Ők a legfontosabbak, / kik véremből fakadtak, / kik hordozzák génjeimet, / és én hordom az Övéiket.” A „Családi-kör” című verse már örvendező.

Természetesen saját magáról, életéről, lelkéről is sokat olvashatunk.

Keresi boldogságát, egyik legkifejezőbb verse a „Miért” című: „Itt e Földön van a mennyországom? / Miért, hogy mégis elvágyom? / Miért csábít úgy a mesz-szeség? / Miért hív a tenger, a másik lét? / Miért a kíváncsiságom?… mi lehet a távolban? / Miért visznek álmaim mindig másik országba? / Bárhol vagyok, bármerre megyek, / nem találom, amit keresek. / Nem találom, mert köröttem ragyog, / itt e Földön van a mennyországod!”

„Elveszett a fény belőlem” – panaszkodik. (Elveszett) Az időmúlásról szól több verse, a címadó vers is (A kör közepén) az elmúlásról szól, vagy a „Mesélő ráncaim…”. Ugyanakkor életszeretete mutatkozik meg az „…Akkor is szeretem az életet!” című versben, vagy a „Kedves Május” címűben ezt olvashatjuk: „Köszönöm Neked, / újra megerősítetted az életemet”. Átfogóbban fogalmaz a „Párhuzam”-ban: „Hol a piros erőteljes, hol fekete az élet.” Ugyanitt: olvashatjuk: „E szivárványos világgal ismerkedem, minden napban az újat keresem.” Saját lelkéről így fogalmaz: „hol akkor is süt a Nap, ha fönt sötét felhők tornyosulnak.” (Dytkétől kaptam)

Fontosak a költő számára a virágok, a színek is. Oncz Ilike kiállításával két verse is foglalkozik, a második folytatása az elsőnek egy év múltán („Oncz Ilike kiállítására”, ill. „Minden nő virág”). A színek közül a kék különösen fontos számára: „Kék-barátság” („Kéken ragyog, ha felbukkan”), „Kék-este”, „Kékek-Klubja”.

Érdekes versei a „Mi az öröm?”; „Bánat”; „Szerelem”; „Ki a barát?”. Szintén érdekesek, kifejezőek versei a harangokról szólóak, pl. a „Harangok” c., vagy a „Templomok, harangok” címűben „Ti a békét, reményt adjátok híveiteknek” – írja. De fontos versei a „Karácsony” és a „Csodavárás” is.

A versek sora átnyúlik a 2023 év első perceire az „Üdvözöllek, Vizi-Nyúl éve” címmel.

Az ismertetést egy nagyon fontos intelmével zárjuk: „Életed a Földön ajándék, / örülj, szeress, köszönd minden percét”. (Nem ismételhető játék)

(László B. Irén: A kör szélén. Versek 2021–2022. URÁNUSZ K., Bp., 2023, 250 p.)

.
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©