Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

page0130.html

FÓRUM (– MAGUNKRÓL)

dr. Györgypál Katalin alapító-főszerkesztő:

KLÁRIS – 25!

Az elmúlt 5 év értékelése (2012/2.–2017/1. számok)

1992-ben sokféle, részben társadalmi ok miatt számos irodalmi lap született. Ezek sorába tartozik a Kláris irodalmi-kulturális folyóirat is, így 2017 áprilisában ünnepeljük a 25. születésnapját. Szinte hihetetlen számunkra is, de a lap 1992 tavaszától kéthavonta rendszeresen megjelenik, évek óta 60 oldalon. Olykor kivételképpen néhány oldallal több is készül. És örömünkre létezik néhány szerzőnk – így (Györgypál Katalin), Tárkányi Imre és V. Horváth Anna –, akik kezdettől fogva, mások – Antalfy István, Bornemisza Attila, Kovács I. József, Losonczi Léna, N. Varga Erzsébet, Prosszer G. Júlia, Stancsics Erzsébet, Szántai Sándor – valamivel később, de még 1992-ben kezdtek nálunk publikálni. Folyamatosan bővül szerzőink köre ma is – számonként 4–5 fő –, másképpen nem is élhetne a lap. Megbecsüljük idősebb nemzedékünk munkásságát, így Antalfy Istvánét, Barcs Jánosét, Láng Miklósét, Szántai Sándorét, természetesen Tárkányi Imréét és másokét, de ugyanígy örülünk a fiataloknak is. Az újak között üdvözölhetjük többek között Balogh Zoltánt, Barta Magdolnát, Beck Zoltánt, Drotleff Zoltánt, Halász Erzsébetet, Haranghy Gézát, Kelemen Nagy Klárát, Kökény Évát, Kutasi Horváth Katalint, Prander Évát, Sz. Kovács Pétert, Tóth-Hekkel Aranyt.

Sajnos, az elmúlt öt évben is többen eltávoztak közülünk, így Buczkó Margit költő, Ihász-Kovács Éva költő-író, Keres Emil költő neves színművész, Koncz Eta festőművész, Nemes Károly filmesztéta, Níedermayer Anna író-költő  és sajnos még mások. Valamennyiük halála nagy veszteség számunkra is.

Célunk nem változott. 25 éve törekszünk megtartani az újság eredeti szellemiségét és megoldani a feladatot: egyik oldalról gyönyörű magyar nyelvünk ápolását, másik oldalról a nyitottságot, de alapvető értékrendünk megőrzésével; minden helyzetből megfelelő kiút keresését e mindig rohanó és nagyon megváltozott világban, minél több szerzőnek lehetőséget adva a megjelenésre.

Az elmúlt 5 év alatt 30 szám látott napvilágot összesen 1.740 oldalon. Számaink változatlanul tematikusak. A témák között elsősorban az egyén helyzete, lelki világa szerepel, de foglalkoztunk társadalmi-kulturális kérdésekkel is. A 30 téma megoszlása: sok volt az egyént érintő, például: akaraterő, lazítás, nárcizmus és kreativitás, értelmes élet, meditáció, szükségleteink, önfejlesztés; legalább ennyi volt a másokkal való viszonyunkat, közös életünket érintő téma, így: segítő kézfogások, kommunikáció, összetartozás, empátia, társas magány, szégyen, maximalizmus; és voltak ennél szélesebb, társadalmi kérdések, kívül a napi politikán: erkölcs és jog, válságaink (részben), szimbólum-jel-jelkép, szegénység(tudat), (be)-vándorlás és menekültlét.

Érdekeseknek vélhetjük ezek közül a kommunikációval, a nárcizmussal vagy a társas magánnyal foglalkozó számainkat.

Ennyi év alatt lassan annyira kicserélődött szerzőink köre és környezetünk is, hogy korábbi azonos témákról feltehetően újabb gondolatokat és másképpen fogalmaznánk meg.

A rovatok száma szándékosan valamivel kevesebb lett, de így is van kb. 20, köztük több állandó rovatunk.

Felnőtt szépirodalom (vers és próza) minden számban 26 oldalon jelent meg. Versek között továbbra is sok jót olvashatunk, lehet néhány soros, de lehet ún. „nagy” vers is, utóbbiak száma kicsit növekedett. Jó színvonalú, rövidebb-hosszabb prózákat közölhettünk részben a témáknak, alkalmaknak, évszakoknak megfelelően. Csak találomra emelném ki Pataki Katalin Glica természetről szóló írásait, Fehér József írásait (pl. Őszi utazás), Bányai Tamás novelláit, Borsos Irén, Sz. Kovács Péter hosszabb lélegzetű műveit, Dinók Zoltán mai témájú novelláit, vagy Barcs János novelláját (A pénzről ne beszéljünk).

A publicisztika területén mindig szerepelt esszé, csaknem mindig a lap számára készült riport, képzőművészet, irodalomtörténet, könyvespolc, színház és színészportrék a múltból, de sok más rovat is előfordult az 5 év alatt.

A hosszabb/kiemelt írások között említek meg – szubjektív módon néhány – szerzőt/művet.

Több műfajban is rendszeresen jelentkezik például Benke Mária, Kelemen Bata Mária. Kiemelhető Téglás Tivadar irodalomtörténeti munkássága Berzsenyitől Széchenyi Zsigmondig és Fekete Istvánig, Lázadó asszonyokon át Csathó Kálmánig (összesen 20 cikke 29 számban, több írása tehát folytatásokban); Kő-Szabó Imre remek riportjai az adott témákban (28 riportja jelent meg); A. Bak Péter, Németh Andrea és Soós Klára művészettörténeti írásai (Soós Klárának 29 művészeti írása); Fetykó Judit tanulmánya Turczi Istvánról, Földesdy Gabriella írásai Herczeg Ferencről, Lázár Máriáról, Krúdy Gyula színműveiről, dr. Németh Antalról, Gárdonyi színházáról; Kühne Katalin írásai, Regényi Ildikó Kende Sándorra emlékezése és Krúdy-írása, Rozmaring Lajos Egy mondat a szabadságról és Az emberi lét értelméről című esszéi, Krasznai Sándor esszéi, Kreischer Ruszin Nelly tanulmánya a nárcizmusról, Quasar Berta írása Néhány gondolat az iróniáról címmel, Kenyeres Hajnalka röviden megírt értékes írásai. A Vallomások rovatból Kecskés Rózsa Egy könyv születése, Regényi Ildikó vallomása pedagógusnap okán, Dömök Elíz vallomása (Kimásztam a gödörből), Láng Miklós saját megélt 90 évéről, Kelemen Nagy Klára pedagógusi pályájáról, A. Bak Péter festőművész, műgyűjtő önvallomása, Sz. Kovács Péter vallomása Faulknerről. Hosszabb tanulmány, A könyv és az olvasás személyiség formáló szerepe címmel Szabó László Istvántól és Tárkányi Imre több színházi és egyéb írása, köztük pl. Herczeg Ferencről.

Könyvespolc rovatunkban a 30 számban összesen 111 könyvet ismertetett 125 szerző.

Közöltünk összesen 328 saját szerzős illusztrációt és 120 egyéb illusztrációt.

A színházi rovatot 2011 ősze óta Földesdy Gabriella vezeti. Az 5 év alatt mintegy 400 kritika készült. Ebből leközöltünk 168-at, 30 színházból (köztük 12 nem budapesti) az alábbi megoszlásban: Nemzeti Színház 25, Örkény Színház 18, Belvárosi Színház 12, Katona József Színház 11, Radnóti Színház 10, Újszínház 10, Vígszínház 9, Pesti Színház 9, Pesti Magyar Színház 9, Karinthy Színház 9, többi színháztól 1–3 előadás.

Egy-egy előadásról sokszor 2, olykor 3 kritika is készült, ezek a honlapon mind elolvashatók. Pillanatnyilag mintegy 430 kritika található a honlapon a „Színházi kritikák” menüpontban, amely internetes újságként működik, azaz folyamatosan frissítjük.

Az újság rendszeres megjelenésének egyik alapfeltétele a szerzők jó színvonalú és inkább pozitív hangú írásai, de tevékenységünk összefonódik a Krúdy Gyula Irodalmi Körrel, a Cserhát Művész Körrel és másokkal. Külön meg kell említenünk változatlanul a Bíró family Nyomdát, akiknek munkájáért külön köszönettel tartozunk.

A 2011-től működő Élhető Világ Irodalmi Kör működésében Tárkányi Imre a mai napig tevékenyen részt vesz, 2016 szeptemberétől ismét műsorvezetőként. (2011 januárjától 2016 szeptemberéig Regényi Ildikó vezette a Kört igen eredményesen.) Az irodalmi délutánokon ismét családiasabb hangulatban tartjuk rendezvényeinket 20–25 fővel, évente kétszer pedig nagyobb lélegzetű estjeink vannak 40–50 fővel: tavasszal a Kláris ünnepség, amikor a Kláris díjakat is átadjuk és ősszel, amikor az éves Kláris antológiát mutatjuk be.

Az újságról és a Körről sok információ olvasható a www.klarisujsag.hu című honlapunkon, melynek színházi menüpontja lényegében internetes újságként működik. A honlap újabban az „Élhető Világ” menüponttal bővült. A rendszergazda változatlanul Quasar Berta, a honlapot a szerkesztőség frissíti a lap megjelenése után (válogatás), illetve a nagyobb rendezvényekről tudósít fotókkal, néha videókkal (korábban Mátrai Katalin, mostanában Kreischer Ruszin Nelly jóvoltából). A Kláris antológia ’12 bemutatója óta a nagyobb rendezvényeinkről (Kláris újság-születésnapok és antológia bemutatók) és néhány előadói estről találunk anyagot.


Megjelent: Kláris, 2017/2.


*

Első számunk éppen 25 éve jelent meg 16 oldalon, nagyjából azonos külalakkal az oldalbeosztást tekintve. Megtekinthető 6 példány. Ma már évek óta 60 oldalon jelenünk meg, mottóval és tematikus számokkal, sokféle rovattal.

Kezdettől fogva törekszünk megtartani az újság eredeti szellemiségét, azaz magyar nyelvünk ápolását megfelelő nyitottsággal, de alapvető értékrendünk megőrzésével: megfelelő kiút keresése minden helyzetből, minél több féle véleménynek és szerzőnek helyet adva.

Legelső mottónk így szólt: „A játszótársunk, mondd, akarsz-e lenni?” – sokan akartak és akarnak, akár Kosztolányit, akár József Attilát (most a „Klárisok” c. versére utalok), vagy bárki más költőt, írót kedvelnek inkább.

25 év alatt sok száz szerző rengeteg művét közöltük, akik nélkül nem élhetne a lapunk.

De ugyanígy nem lenne lapunk Tárkányi Imre, volt szerkesztő, színházi rovatvezető, ma is aktív szerzőnk munkája nélkül, Földesdy Gabriella rovatvezetői munkája nélkül, akik munkáját külön köszönjük. Ugyancsak köszönettel tartozunk a Bíró family Nyomdának és Könyvkiadónak, sok éve Bíró Krisztián ügyvezető igazgatónak. Ez a nyomda az, amely a 93/6. számtól folyamatosan elkészíti lapunkat pontos határidőre, szép kivitelben, mint ahogy most is tapasztaljuk.

Ünnepi számunkhoz Szabados István festőművész külön készített kifejező, esztétikus képet (itt látható!), külön köszönet jár ezért is. Ő így fogalmazta meg gondolatait újságunk nevében: „Egy tavaszi napon kezdtem publikálni azokat az irodalmi és képzőművészeti alkotásokat, amelyek esztétikai minőséget, értéket hordoznak, és maradandó nyomokat hagynak az utókornak”. Bízunk benne, hogy még sokáig így is lesz, amelyet ma már honlapunk is segít.

Most nem jöhettünk volna össze az egykori Kláris, ma Élhető Világ Irodalmi Kör nélkül, amelynek működésében kiemelkedő szerepe volt és van Tárkányi Imrének, mai műsorvezetőnknek, és volt néhány évig Regényi Ildikónak. Ugyancsak szót érdemel drégely István aktivitása ma is. Munkájukat itt is köszönjük!

Reméljük, hogy eddigi jó kapcsolatainkat meg tudjuk őrizni többek között a Krúdy Gyula Irodalmi Körrel és másokkal. Szerzőink sorába pedig sokan csatlakoznak az internetről, amelyben nem elhanyagolható szerepe van a „klarisujsag.hu” honlapunknak is.

 Legjobb képességeink szerint kell cselekednünk ma is!

 

–––

Elhangzott az ünnepségen, 2017. április 4-én.


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©