Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

VALLOMÁS

Török Nándor

A költészet és a matematika

A kötet* eredeti címe A matematika nyelvén lett volna, de végül csak az egyik fejezet címe lett, mert túl riasztónak találtam. A Pillanat geometriája sem különb, ám ebben már van egy kis filozófia is talán. Viszont líra annál kevesebb, de nem is az volt a cél. Én nemverseknek nevezem ezeket az írásokat, bár formájukat tekintve hasonlítanak. A szabad vers fogalmába manapság sok minden belefér.

Ezek az írások igazából (néhány képverssel együtt) a fel-feltörő gondolatok mondatokba szerkesztett és sorokba szedett gyűjteménye. Hosszabb-rövidebb monológok a körülöttünk lévő világról (benne az emberrel) s az emberben tomboló vagy szunnyadó másik világról (ami ugyanolyan határtalan és kiismerhetetlen, mint az előző). A két világ egymásra hatva formálja egymást és az embert (aki parányi részeként a természetnek megvalósítja a sejtjeibe kódolt programot), miközben abban a tudatban él, hogy ő irányítja a dolgokat. Az igazságot felismerni elég nehéz és beismerni még nehezebb, valljuk be.

Én megpróbálom bevallani, amit felismerni vélek. Ami körülöttem történik (körülöttem, a kozmosz végtelenje és a sejtjeim közötti térben, a régmúlt és a távoli jövőnek a még felfogható idővonalán.) A természet törvényei még átláthatóak, de az ember egy igazi rejtély. Egy ezerarcú torzszülöttje a tiszta természetnek, egy különleges, alázatnélküli harsány élőlény az élőlények között. De miért is van az Ember a világon?  „hogy… / bebizonyítsa mindenkinek és önmagának, / hogy ő az értékesebb, ő többet érdemel.”

Ez rossz, mégis így viselkedik, és az eszközökben sem válogat. Nem új dolog („Több ezer éve ez mozgat mindent”), de ezt nem tudom, nem akarom megérteni. Inkább elmenekülök. A térben nem tudok, így az időben próbálok megszökni. Menekülök a régi mesterekhez. József Attilához és még tovább. Arany Jánoshoz és még tovább. Tovább, tovább… Voltaire, Erasmus, Goethe?  Talán… Arisztotelész? Lehet.

Az említettek sok mindent mondtak és írtak, s vitatkozni is lehet velük, de egy biztos: olyan értéket és tudást képviseltek (korukat megelőzve), olyan egyszerű, igaz és mégis örök emberi gondolatokat birtokoltak, amiket nyugodtan vállalhatunk ma is. Mi is! Sőt, vállalnunk is kell. Használjuk origóként, mikor saját morális koordinátáinkat szerkesztjük (ha egyáltalán van ilyenre igény), mikor elveszve érezzük magunkat a köröttünk lévő világ csábító útvesztőiben. Ha kell, menjünk vissza akár több ezer évet és emelkedjünk egy magasabb dimenzióba, hogy föntről lássunk mindent. Elsősorban önmagunkat (Gnothi seauton), ahogy bölcsen a delphoi jósda falába volt vésve. Legjobb, ha levetkőzzük a magunkkal hozott és útközben ránk tapadt, kényszerű befolyásokat, elvonatkoztatunk a személyes érintettségtől és az ‘emberi’ oldalról, az egyszerű erény köntösében értékeljük a valódi történéseket (ahogy Bacon írja, tisztítsuk meg az elménket és legyünk kisgyermekek, „akik ártatlanok mindenféle izmustól és absztrakciótól, tisztára vannak mosdatva előítéletektől és előzetes fogalmaktól"). Hosszú a sor (Epikurosz, Descartes, Arkhimédész, Platón), s íme itt vagyunk a tudományok, a filozófia, a művészetek alapjánál, a mindenek fölött álló, önállóan is létező matematikánál.

No és persze a költészetnél. Hogyan jön össze a matematika és a költészet? Már sokan megválaszolták ezt a kérdést, de az biztos, hogy minden alkotásban az ihleten, szenvedélyen és érzelmeken túl ott a matematika. Akár akarjuk, akár nem. A formában, a szerkezetben, a ritmusban, a rímképletben. Nem utolsó sorban a mondanivalóban is ott kell, hogy legyen, hiszen a matematika a módszere az igazság keresésének és bizonyításának, a költészet pedig az egyik eszköze az igazság tolmácsolásának (legalább is az is kellene, hogy legyen!).

Eukleidész és Thalész ősi nyelvén / a dolgok jelentése sosem változik: / a kétszerkettő mindig négy marad.” Ilyen egyszerű a képlet. De ettől nem kell megijedni, a vers dolgozik: leszáll velünk dantei mélységekbe, felemel misztikus magasságokba, de a végén visszahoz a földre, és jó esetben gyönyörködtet és gondolkodtat. Gondolat szül gondolatot, a matematika szerényen a háttérben marad, s mint pajzs a résen, vigyázza a verset sorról sorra.

***

Idézünk Madarász Imre által írt fülszövegből: „Török Nándor… verskötetének egyik fő jellegzetessége – és erénye –, hogy látszólag töredékes paradoxonokból épül, szerveződik, kerekedik ki logikus egésszé. (…) …szintézisbe forr költőiség és gondolatiság. (…) Verseinek látszólagos formátlansága és belső fegyelme, talányos tördelései az ember hitét fejezik ki.”
––

* Török Nándor: A Pillanat geometriája. Versek és nemversek. Hungarovox K., Bp., 2020, 86 p.

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©