Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

FÓRUM

Rosta Erzsi festő és grafikus

60 éves a Szőnyi István Képzőművészeti Kör

A Képzőművészeti Kör 1953-ban alakult meg az UVATERV Szakszervezeti Bizottságának segítségével, mely 1962-ben Szőnyi István nevét vette fel. A név ötlete Kolozsváry Vilmos festőművésztől – a Kör vezetőjétől – származott, s azt a célkitűzést fejezte ki, hogy azonosulni kívánt egykori nagy festőművészünk pedagógiai módszereivel, vagyis ne a körvezető esztétikai nézetei vagy stiláris elképzelései határozzák meg a munkát, hanem a szabad önkifejezés, a saját jelleg megtalálása és annak formába öntése. A Kör programjába tartozott a rajzolás, festés műtermi feltételek mellett, az ősz folyamán pedig a természet utáni festés az UVATERV tihanyi üdülőjében és annak környékén. Az órákon a Kör tagjai neves művészettörténészek diavetítéssel kísért előadásait hallgathatták, félévenként 8 alkalommal.

Kolozsváry Vilmos 1989-ben bekövetkezett halála után rövid időre Jets György festőművész vette át szerepét, majd méltó utódaként Ferenczi Tiborné Bachó Zsuzsa festőművész, művészettörténész követte őt, aki nagy empátiával, kitűnő pedagógiai érzékkel, művészettörténeti előadásokkal irányította a Kör tagjait. Az ő betegsége alatt M. Kass Judit festőművész, művészettörténész vezeti a kört, nagy segítséget nyújtva az újonnan jövő tagoknak, rávezeti a tagságot a kifejező portré rajzolásra, továbbá a hangulatos színkompozíciók használatára.

Az UVATERV részvénytársasággá alakulás folytán bizonytalanná vált a Képzőművész Kör elhelyezése. A Szakszervezeti Bizottság már nem tud anyagi támogatást sem nyújtani, bár kis termükben volt még lehetőség arra, hogy kiállításokat mutassanak be a kör tagjai.

1994-ben Bachó Zsuzsa, a vezető tanárunk a Budapesti Városvédő Egyesülethez kopogott be, ahol az Eötvös utca 10-ben, a gyönyörű Podmaniczky Teremben állíthatott ki a Kör, és a fotókör helyiségében a foglalkozásokat ott lehetett folytatni. 1996-ban végleg befogadták a kört, oda is költözhetett, s minden évben egy kiállítással lepte meg a látogató közönséget, nagy elismerést élvezve. A Városvédő Egyesület 2006 decemberében cserehelyiségként az V. kerületi Kossuth Lajos utca 14. sz. üres üzlethelyiségét kapta meg a Ferencvárosi önkormányzattól. Pályázati összeg segítségével támogatást is kaphattunk a foglalkozások és kiállítások megtartására. 2011-ben a magas bérleti díj miatt teljesen bizonytalanná vált a Városvédő Egyesület ottléte, ezért felkérték a Képzőművész Kört, próbáljanak más helyiséget keresni.

Zsuzsa asszony halála után időnként ismét M. Kass Judit festőművész vezette a csoportot, Tankóné Borsos Dóra iparművész is segített. 2012-ben sikerült a Józsefvárosi Galériában helyet kapni, ahol ellenszolgáltatás nélkül egy évig maradhatott a Kör. 2013-ban a Nap Klub kegyeit élvezhettük, majd szerencsére 2014-ben a Vasas Művész-együttes Alapítvány VIII. kerületi Kőfaragó utca 12. sz. alatti székházában kaptunk a foglalkozásokra lehetőséget, ahol nagy hagyománya volt akkor a művészetek támogatásának. Galériájukban több bemutatkozó kiállítása is volt nemcsak a Körnek, de néhány tagunknak is. A csoport munkájának vezetését 2012-től Tankóné Borsos Dóra iparművész gyakorolta, miután M. Kass Judit tanárunk is meghalt.

2015-ben sajnos a Vasas helyiségek eladásra kerültek, így teljesen kilátástalanná vált a további működésünk. A budapesti kultúrházakban magas összegeket kértek a helyiségek biztosításáért és a vezető tanár munkájáért. A kör tagjai ezt nem tudták vállalni.

A nagy létszámú csoport tagjaiból sokan eltávoztak. Néhányan kis csoportot alkotva kijártunk a szabadba festeni, rajzolni. Margitsziget, Városliget, Orczi-park adott otthont az alkotóknak. Meg kell említeni, hogy nyaranta a Kör tagjai a legkülönbözőbb nyári festőtáborokat is igénybe vették, a folyamatos fejlődésünk biztosítva volt. Itthon néhányan önképzőkörré alakultunk. Személyes ismeretség és barátság eredményeként az elkészült munkáinkat 2018-tól minden évben Kőbányán, a KÖSZI-ben sikerült bemutatni (Kőbányai Szabadidő Központ, X., Előd utca 1.). Ez az intézmény újra befogadott bennünket, és azóta is itt alkotunk minden héten egyszer modell után. Itt a KÖSZI-ben Szilvássy István grafikusművész kb. egy évig segítette munkánkat, sajnos azonban egy baleset következtében ő is meghalt. További baráti kapcsolat jött létre az ott dolgozókkal, majd ősztől kaptunk egy kis szobát a gyakorlati foglalkozások megtartására. A 8–10 tagú csoport létszámának további csökkenését a pandémia még tovább sújtotta. 2021 évtől kezdődően egyik festőtársunk, Keczely Gabriella nyomdamérnök, aki a fotóművészetben is nagy gyakorlattal rendelkezik, vállalta az önképzőkör szervezését, a kiállítások rendezését.

A mini csoport a Szőnyi Kör 60. évfordulója tiszteletére és örömére egy kiállítást hozott létre,   melyet február 7-én nyitottunk meg.

Terveinkben a művészetek iránti aktivitás továbbra is célunk, szeretnénk a csoport létszámát növelni, és lehetőleg a régi tagjainkat visszacsalogatni.

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©