Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVVESPOLC

M. S. Mester hazatalál – Tavaszi szél

Tábori László és Kiss Irén egyfelvonásosai Márai Sándorról

Földesdy Gabriella

Márai Sándor életének felét (mindent beszámítva még többet is) emigrációban töltötte, hatalmas életművet hagyott maga után. Regényei, naplói, esszéi nemcsak mennyiségben nyomnak sokat a latban, hanem minőségben is súlyosak, elmélkedésre késztetik az olvasót, művei telítettek emberi, olykor nemzeti sorskérdésekkel, filozófiával, bölcseleti kérdésekkel. Emiatt, és nem kizárólag nevének azonos kezdőbetűi (M.S.) okán érdemli ki teljes joggal az M.S. Mester titulust, annak a 16. századi, feltehetően magyar festőnek a monogramját, akinek néhány reneszánsz festménye (Vizitáció, Keresztvitel, Kálvária stb.) a fatáblához szegezi a kép nézőjét. Egyikük a festészet, másikuk az írás művészetének (M.S.) Mestere.

A 20. századi író M.S. Mester a Horthy-korszak egyik írófejedelmének tekinthető, regényei sorra jelentek meg a Révai Kiadónál, és jelentős mennyiségben keltek el. Márait főként a felső középosztály, valamint az iskolázott lateiner réteg olvasta előszeretettel. Híres és népszerű volt. Még inkább növelte népszerűségét az 1940-es évek elején, amikor színdarabjait a Nemzeti Színház műsorra tűzte.  Az Andrássy úti Kamaraszínház 351-szer játszotta a Kaland c. színművét, a nagyszínház pedig A kassai polgárokat hozta színre monumentális kiállításban. Harmadik színműve e sorban a Varázs, ostrom után került bemutatásra, de már nem a Nemzeti, hanem a lebombázott Vígszínház épen maradt váci utcai kamara színpadán. A szétlőtt városban, súlyos élelemhiány közepette 30-szor tudták eljátszani a Varázst.

Márai nehezen barátkozik meg az 1945 utáni szovjet megszállással, látja, de még inkább érzi, hogy a kommunizmus szálláscsinálói egyre csak terjeszkednek. Az olyan „polgári elemek”, mint ő, előbb-utóbb nemkívánatos személyek lesznek, kiszorulnak minden irodalmi fórumról. Ezért dönt úgy Márai 1947/48 fordulóján, hogy elhagyja az országot, jobb időkre vár, amikor majd hazatérhet. Svájc, Olaszország felé veszi útját, majd az USÁ-ba emigrál, onnét vissza Olaszországba, hogy 1970/71 táján végleg az Államokat válassza lakhelyül, nevezetesen a kaliforniai San Diegóban él haláláig, 1989. február végéig. Felesége és nevelt fia halála után teljes magány vár rá.

Tábori László egyfelvonásosa (M.S. Mester hazatalál) az író utolsó napjainak egyikén (vagy a legutolsón) játszódik, San Diegóban, a lakásán. Álomlátással kezdődik, pontosabban nem tudjuk másra vélni, hogy a kezdő HANG éppen Márai legjobb regényének, a Szindbád hazamegy címűnek utolsó bekezdését olvassa fel. Majd minden átmenet nélkül az álom egy képzelt beszélgetést folytat az író és két határőr (KATONA I., KATONA II.) között arról, hogyan radírozza le a kommunista hatalom a magyarság lehetséges ellenállását, telepítik ki, veszik el a tehetősebbek vagyonát, semmizik ki a parasztságot, hagyják magára a határon túli magyar kisebbséget. S amikor az író ösztönösen tiltakozik a kommunista rémtettek ellen, kizavarják a határövezetből.

Megszólalnak az író Halotti beszéd c. versének ide vonatkozó sorai („Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen, / Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten, / Tűrd, hogy az Isten tűri ezt…”), az álom végével a történet kiköt a valóság talaján. Tanúi lehetünk jó néhány groteszk jelenetnek, mint pl. a TAKARÍTÓNŐvel folytatott beszélgetés, aki kényszeresen gondoskodik az íróról, mindenáron öregotthonba akarja bejuttatni, élelmet vásárol neki, holott nem is kérte, közben mindvégig rosszul ejti az író nevét (Mr. Maráj).

Valamivel gyümölcsözőbb a POSTÁSsal történő beszélgetés, bár ő is rosszul ejti a nevét (Mr. Maré). Jóleső érzéssel konstatáljuk, hogy a litván származású fiatalember tud az 1956-os magyar forradalomról és annak cserbenhagyásáról a Nyugat által, és rögtön párhuzamba állítja a Baltikum litvánjainak szovjetellenes harcával, amelyet a II. világháború után vívtak partizánjaik. Ezek az erdei harcok elhúzódtak az 50-es évekig, majd a magyar forradalom leverése után belátták a függetlenségükért küzdők, nincs értelme a további keserves önpusztításnak. A párbeszéd végén az író inkább pesszimista jövőt jósol a magyaroknak a besúgók, árulók nagy száma miatt, a litvánok esetében az idegen betelepülőkkel kell inkább számolni.

Harmadik vendégként betoppan EMESE, hívatlanul érkezik. Rajongója Márainak, olvasott tőle sok mindent, de nem érti igazán, hogy a híressé vált író miért nem költözik haza, amikor tárt karokkal várnák. (A szocializmus győztes csatájaként könyvelhetnék el a hazai korifeusok, ha negyven év után mégis visszatérne, pedig annak idején szavát adta, hogy az oroszok kivonulása előtt nem jön, és könyveit sem engedi kiadatni.) A lány a filmes szakmában dolgozik, apja a követségen, nagyjából gazdasági attasé beosztásban. A filmes társadalom inkább készít filmet a Drakula- filmekről elhíresült Lugosi Béláról, mint az író Márairól. Kizárólag a várható profit számít, minden más elhanyagolható.

A társalgás később eldurvul, és EMESE megmutatja igazi arcát, amely végül már csak egy trotty öregembert lát az íróban, akivel nem törődik senki. Nem érti mindazt, ami Márainak Európát, Kassát a Felvidékkel, Erdélyt, a Délvidéket jelenti, ami miatt érdemes Európában európainak lenni.

Az utolsó jelenetben az öreg Márai a fiatal Máraival beszél telefonon, kettejüket egy világ választja el egymástól. A szembesítésben az öngyilkosságra készülő író egy tőle már teljesen idegen, felelőtlen, magabiztos, flegma fiatalembert vizionál, akinek fogalma sincs, mi vár rá hátralévő életében. A halál előtt álló író rosszallóan nézi nyegle és hitetlen ifjú énjét. Az utolsó kép egy öregotthont mutat, Márait tolókocsiban látjuk a folyosón. Az író letett öngyilkossági szándékáról, és egy magasabb dimenzióba emelkedve, visszatér szeretett hazájába, Magyarországba.

Kiss Irén tragikomédiájában az írón (MESTER) és a BM alkalmazotton (NAPSZEMÜVEGES) kívül allegorikus figurák lépnek fel (FŐCSATORNA, KAMERAMAN, GLOBÁLIS GAZDASÁG, NŐI SZESZÉLY, MEGVETŐ). A cselekmény 1990-ben, egy dunaparti szállodaszobában játszódik. Márai a rendszerváltáskor enged a hívásnak, és hazatér.

A groteszk jelenetek során az derül ki, hogy a rendszerváltás nem hozott igazi fordulatot, a magyar szabadságot évtizedek óta váró író beleütközik az őt körülvevő ügynök hagyományba, csalódik a korrupttá és főként karrieristává vált sajtóban, a globális gazdaság hazug tőkeáramlását hirdetőkben. A MESTER mindenre tud megoldást (pl. autokrácia, kereszténydemokrácia, arany középút a külpolitika útvesztőjében), de megoldásait a hazai újgazdag szószólók, hatalomátvevők nem fogadják szívesen, sőt elutasítják.

Kiábrándító, amikor a NŐI  SZESZÉLY képviselője kizárólag a Mester magánéletére kíváncsi, valami szaftos erotikát szeretne az íróról. Mindenki csak a kuriózumot, a csodabogarat látja benne, nem kíváncsiak sem írói teljesítményére, sem mélységeire. A MEGVETŐ könyvkiadó csak erősen cenzúrázottan adná ki műveit, mert nem áll érdekében a történelmi eseményeket valós mivoltukban terjeszteni. A szocializmus hazugságainak részben vagy egészben továbbra is élniük kell. A régi rendszer nem bukott meg, csak módosult, új, globális arcot vett fel. A kialakult káoszt jelzi, hogy a szerkesztő Ferenc József hídnak nevezi a Szabadság hidat, és varjúnak a turul szobrot.

Az egyfelvonásos át van szőve kisebb fricskákkal, berepülő kismadárral, a MESTER játékpisztolyával, ami soha nem fog elsülni, a Tavaszi szél vizet áraszt kolindával, amelyet az elején háttér zeneként bejátszanak, a végén búcsúzásként a MESTER maga énekli el. A haza- és a visszatérni akaró művész nem találta meg egymást. A megoldhatatlanná vált helyzetből pusztán az ideérkező PÁLOS PERJEL képes kimenteni az írót. A szerzetesek függetlenek a mindenkori államtól, nem szabnak feltételeket a MESTERnek, csak szerény kérésük van: mondjon engesztelő imát a magyarságért. Az utolsó kép a függönyre vetített ragadozó madár árnya, jól mutatja a szabadságra vágyó, ám csapdába esett ország kétségbeesett jövőjét.

Mindkét egyfelvonásos egy fikciós helyzetre épül. Arra a groteszk helyzetre, amely Márait várta volna, ha a rendszerváltás napjaiban hazatér. Ez alkalmat ad a szerzőknek, hogy nemcsak hősüket szembesítsék a szomorú valósággal, hanem felénk, olvasók felé is mutassák: a demokrácia eufóriájában rossz vágányra került a magyarság. Kudarcainkról és veszteségeinkről az elmúlt évtizedekben nemcsak képtelenség, de időszerűtlen vállalkozás lenne tragédiát írni, kizárólag tragikomédiában, groteszkben, sőt abszurdban lehet – és érdemes – véleményt mondani, helyzetképet adni. Tábori László és Kiss Irén egyfelvonásosai pont ezt a görbe tükröt készítették el, hogy nézzünk bele mi is.

(Tábori László: M.S. Mester hazatalál – Kiss Irén: Tavaszi szél. Két egyfelvonásos Márai Sándorról. Melkizedek Könyvek, Bp., 2021. 47 p.)♣    ♣    ♣

 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©