Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

SZÉPIRODALOM

Salánki Anikó

Kitörés

A zeneiskola csodapalotának tűnt Dena szemében, a nyitott ablakon csodaszép dallamok szálltak ki az utcára, s ő szinte látta  a hangokat, ahogy összekapaszkodva keringenek a zöldellő kis gallyacskák között. Néhányszor elmentek mellette, anyja oda se pillantott, dacosan csak nézett maga elé, és erősen szorította a kezét egész addig, amíg elértek a híd lábánál álló emeletes villáig. Ide járt takarítani, a telepről egyedül őt nem vizslatták sanda szemmel, és mindig pontosan megkapta a fizetését is. A kislányt is hozhatta, olyan ötéves lehetett, ült a meleg konyhában, hallgatta a rádiót. Persze nem sírt, nem is szaladgált a hosszú folyosón, nem nézegetett be a nyitott ajtókon, és főleg nem nyúlt semmihez. Nagyon korán megtanulta, hogy ha ilyeneket csinál, anyja szigorúan összeszorítja a száját, és semmi jó nem származhat a dologból. Ha nagyon szófogadatlan volt, válogatott vagy nyafogni kezdett, a fenekére csapott. Háromszor. S neki azt kellett mondania, hogy: – Köszönöm. Hangosan és érthetően. A magyarázat meg az volt, hogy aki fegyelmezetlen és gyenge, eltiporják, mert áldozatnak látják. A bőgés, kényeskedés, felesleges kérincsélés a boltban vagy a fényes kirakatok előtt lelki gyengeségre vall.

Nem kapott ki sokszor, Jozsót, a szomszéd kisfiút sokkal többször verték meg, mert ott voltak idősebb testvérek, meg egy részeges apa is, akit néha elvitt a rendőrség. Olyankor Lola néni kifestette a száját, és elment a kocsmába. Néhány feles után hajlandó volt énekelni, s ha valaki akkor elment volna a koszos ablak előtt, ahol a félig nyitott ajtó résén kihallatszott, ahogy énekli, hogy „Gyere legény közelebb, mélyedj el a szemembe, gombold ki a pruszlikom” mély, búgó hangon, hát biztos elcsodálkozik. De ez még akkor történt, amikor nem akart mindenki énekelni, maszkban vagy anélkül, egyedül vagy párosan, és nem volt minden héten valami szórakoztató-tehetségkutató műsor, ahova jelentkezni lehetett volna. Lola néni biztos nem ment volna ilyen helyre, ott voltak a gyerekek, akik mindig éhesek voltak, meg Zsiguci, a férje, aki viszont mindig szomjas.

Anya sokszor sütött úgy bodagot és kente meg libazsírral, hogy nekik is jusson. A maszatos gyerekeknek előbb kezet kellett mosni a kút melletti lavórban, aztán kaptak enni, de nem bánták, csak úgy faltak. Ő meg ült a kis széken, lóbálta a lábát, amin mindig volt cipő, és titokban Jozsónak adta a maga adagját is. Egyszer a boglya mellett pattogtatta a labdáját, amikor látta, hogy Zsiga szomszéd bácsi fogadásból megivott egy fél literes korsóból valami fertelmes büdös pálinkát. Akkor kihívták a mentőket, mert majdnem meggyulladt benne az ital, Lola néni meg kibontotta a haját, és úgy verte magát a földhöz, hogy rossz volt nézni. Káromkodott, meg a teremtőt is szidta. Amikor este elmesélte ezt az anyjának, mert már nem tudta magában tartani, és a csúnya szavakat is többször elismételte, szappannal mosta ki a száját, hogy másról rosszat nem beszélünk, csúnya szavakat nem használunk. Megtanulta.

A telepi roskatag iskolába kezdett járni, mint a többiek, hova máshova? Azt a négy–öt évet eltöltötték, aztán mindenki ment a dolgára, ahogy szokás volt. A lányok férjhez mentek, de csak úgy bal kézről, papír az nem volt róla, aztán jöttek a gyerekek sorban.  Az erős fiúk vályogot vertek, lovakat adtak-vettek, a gyengébbek kisegítettek a kocsma udvarán, vagy elmentek koldulni, kukázni, vagy bandákba verődve lopni. Ezt sem tartották szégyennek. A telepi rozsdás kerítésen kilögybölt ruhákat lobogtatott a szél, a kutyák vonyítottak, a sötét utcákon néha felparázslott egy-egy későn haza térő férfi cigarettája.

A szélső házban laktak, a kert végén egy kis patak folyt, nagy esők után szeméthalom bukdácsolt a hullámokon. Néha éjszaka részegek megverték az ablakukat, de anya elővette a kisbaltát az ágy alól, szélesre nyitotta a veranda ajtaját, és nagyon nyugodtan azt mondta, aki elsőnek lépi át a küszöböt, azt utoljára viszi el a halottas kocsi.

S ott állt, rojtosra mosott perkál hálóingben, hosszú haja derekáig ért, és Dena csak sejtette, hogy nagyon szép. A legények éhes szemmel bámultak rá, de aztán elmentek. Aranynak hívták, s féltek tőle a telepen. – Önfejű némber – suttogta róla Lola néni, s ő olyan büszke volt rá, amikor véletlenül meghallotta.

A boltos szép szál ember volt, azt mondta egyszer, szívesen ad hitelre, ha kedves lesz hozzá. Anya állt a pult előtt, nem szólt egy árva szót sem, majd feltépte a lisztes zacskót, és végigöntötte az üzleten, aztán rálocsolt egy fél liter ecetet. Letett egy ötszázast, és kivonult, ő meg botorkált utána, nem merte megfogni a kezét. Amikor végre hazaértek s azt dünnyögte neki, hogy milyen bátor, hirtelen énekelni kezdett ott az ócska sparhelt előtt, de olyan gyönyörűen, hogy ő addig még a rádióban sem hallotta, hogy így is lehet. Lola néni mélyen zengő hangja sehol sem volt ehhez képest, ezt soha nem gondolta volna. Anya meg csak legyintett, amikor arról faggatta, hogy miért nem lett énekesnő, de attól kezdve minden nap maga elé állította, és neki dalolnia kellett. – Danolj, kis madaram! – mondta neki, s ő akkor kezdett igazán boldog lenni.

Anyának köszönheti, hogy a felsőt a városi iskolában kezdte, és azt is, hogy felvették a megyei híres énekkarba. Kinézték maguk közül a lányok, akik elegánsan jártak, pirosra mázolt körmüket eldugták a hátuk mögé, amikor Laci bácsi, a karnagy végigsétált a sorok előtt. Egyszer panaszkodott csak anyának, ő meg nézett rá parázsló szemekkel, és azt mondta, a lényeg mindig belül van, s a csúfolódók székében nem ül, aki igazán fontos.

Aztán mikor arról volt szó, hogy kijön a tévé, és felveszi a műsorukat, mindenki egyszerre jó kislány lett. Gyakoroltak egész délután, hétvégeken, és várták, hogy eldőljön, ki énekli a szólót. Ő nem gondolt ilyesmire. Tudta, hogy szép a hangja, de még nyers, hosszú évek kellenek, amíg beérik. Anya csak egyszer hallgatta meg otthon a felvétel előtt, neki egy picikét megremegett a hangja, de amikor látta, hogy anya szeme könnyes lesz és bólint, elfogta valami sosem érzett öröm. Szaladni szeretett volna, körbeugrálni a vén diófát, vagy csak nevetni tisztán, hangosan. – Csak abból lesz híresség, akiből azt akarják, hogy legyen – dünnyögte anya. – Vagy aki oltári tehetséges, és te az vagy. Járj emelt fővel, tudd, hogy jó vagy, és ne félj! Én mindig ott leszek.

Anya azelőtt sosem mondott ilyeneket, ettől megijedt egy kicsit, de amikor a sor elé kiállt, és egyedül ő énekelt, tudta, hogy jó.

A tévében állítólag remekül nézett ki.

– Szeret a kamera – mondta egy nagyszakállú, szűk inges férfi, és kiment dohányozni. Ennyi volt a dicséret.

Régen volt. Neki sikerült, elhagyta a telepet, egyenes derékkal járt, tudta, hogy jónak és becsületesnek kell lennie, mert neki csak ez van a batyujában, csak ezt hozta magával a telep homályos ablakú utolsó kis házacskájából. Mert neki csak ez van, de ez a minden.  

Megállt az ablak előtt, kint az utolsó levél is eleresztette a biztonságot adó gallyat.

Anya már régen nincs, de amikor feláll a színpadra, és énekelni kezd, érzi, hogy ott van vele.

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©