Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Tárkányi Imre

"MEZTELENÜL"

Kreischer Nelly versei

Az Élhető Világ és a Krúdy Gyula Irodalmi Kör összejövetelein videókat, fotókat készítő Kreischer (Ruszin) Nelly verseskötettel lepte meg barátait és olvasóit. A csinos, zsebben is hordható válogatás címe: „Meztelenül”. Kreischer Nelly valóban kitárulkozik, ahogyan bevezető versében írja: „A titkom az, nincs titkom semmi. / Nyitott könyv vagyok, nem más, ennyi” (Titkom) A különböző ciklusokan megjelenő versek híven követik Nelly filozófiáját. „Mindig a végzetek közt libikókázom” – írja Mérleg vagyok c. versében, és őszintén fejezi be: „De a biztos középutat meg nem leltem.” Mindig „játékos” volt és „A nagy játszótéren mindenen játszottam”, a Homo ludens c. vers kezdősorai, és ismét a befejezés: „Játékos kedvemnek sosincs vége!” Ettől függetlenül tárgyilagosan kérdezi önmagától: „Miért akarnál mást, mint ami vagy?” (Helyem keresem)

De milyen is a költőnő, aki bátran vallja a kötet borítóján: „75 éves múltam – s ha szépségüktől túlcsordul lelkem, papírra vetem a gondolatokat.” Ezek a gondolatok a természet csodái, színek, fények, dallamok… Nelly is megírja gondolatait, amelyek megfogalmazódana lelkében Ars poetica helyett… Mint írja: „Nem voltam hazafi nagy pátosszal, / de maradtam a honban, annyi rosszal.” És kérdezi: „mi végre hát az írás? / Mondom, mert tudom: gyógyterápia.”

A költőnő gondolatai a későbbi versekben is filozófikusak. A sorsról így ír: „Ismerem a SORSOT! – Én félem a SORSOT! – És gyűlölöm a sorsot!” (A mindenség játékasztalán) Érthető  „kifakadása” a Sors ellen, amely „gonosz, szadista, szenvedélyes játékos.” Mégis, örül a sikernek, tapsnak – melyekkel jutalmazzák írásait, és ír, mert „inspirálnak a megélt élmények” – ismét őszinte sorok.

Hogyan ír? „Világjobbító tervek már nem gyötörnek. / Politika mocskától távol tartom magam.” 

De nem csak írással foglalkozik: még sok mindent tesz. Az unokák és a kerti munka tölti ki életét, mert „a szépre rácsodálkozom, / mint gyermekként is tettem egykoron.” (Válaszlevél egy barátnak)

A szerelem is feltűnik verseiben, talán a legérdekesebb a Beszélő szemek című, amelyben ragyogóan idézi fel, mit mondanak ezek a szemek: „Hívnak, kérnek, esdnek…”, de máskor meg „Hiába hívnak, csábítanak”, mert „Tűnik a varázsos pilla-kapcsolat”.

Nellyt emlékek is gyötrik. Siratja a halott érzéseket, a „szépet, ami volt, vagy tán lehetett” – „a tovatűnő, aktív perceket” – „a volt barátokat, a fényeket”. (Ha engedem fájni) Aztán feltűnik édesanyja képe is: „Jönnek az emlékképek, / már nem vagyok egyedül! / Ó, egykoron, mikor jó Anyám alkonyatkor / diófa árnyékában elbóbiskolva várt reám…” (Ölelnek emlékképek)

Hogy mivé tud változni a költő, az ember, erről szól Ezer alakban c. verse: napsugár, felhő, csillag, madár, patakvíz, folyó és még mi minden! Ez mind a költő, Nelly. A Míg ideértem c. verse irodalmi estekről, baráti találkozókról szól, az eddig megjelent írásokról. A vers végén egy kissé lemondó zárás: „A föld pedig tovább is éppúgy forog. / Nem jöttek közelebb nézni engem / a csillagok.”

Új ciklusok, újabb versek szerelemről; Istenhez szóló kérdések: miért az ártatlanok pusztulnak el, miért a vétlenek bűnhődnek? A vers végén a kétségbeesett kiátlás: „Uram, kérlek, légy velünk, ne / ellenünk!” (Uram, miért?)

Végül versek a tűnő időről, no és a pénzről. Mindkettő végzetünk – állapítja meg Nelly. Pályázatokra írt versek, haikuk és wakák sorakoznak a kötet végén.

Kreischer Nelly verseskötete meglepetés, bár, akik ismerik, tudják, hogy csendes, mindenkihez barátságos ember és költő. Jó olvasni e kötet verseit, Nelly válaszait sok, minket is foglalkozató kérdésre.

[Kreischer Nelly (Kreischer Kornélia): „Meztelenül”. Válogatott versek. K.: Poly-Art Alapítvány, 2017, 164 p.]


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©