Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Maurer Teodóra

Uram, köszönöm!

Kanizsa József kötete

2017. július 8-án, a Vl. Szántódi Kötődésű Írók Találkozója (SZKÍT) napján, a  rendezvényünkön volt szerencsém személyesen megismerni Kanizsa József írót, költőt. Már az első találkozásunk alkalmával megmutatkozott barátsága, őszintesége, sokoldalúsága az az érzelmekben gazdag egyénisége.

Az Uram, köszönöm! című kötete a szerző 75. születésnapja előtt jelent meg. A kötet az író, költő, Kőbánya Díszpolgára, a Magyar Kultúra Lovagja 47. kiadványa, melynek alcíme: Válogatott versek, prózák, fotók – 2017.

Kanizsa József könyvét öröm kézbe venni. Halványkék címlapján Rehorovics Anita festőművész festményét, a hátlapján pedig Bullás Mária üvegfestményét csodálhatjuk meg. A kötet igényes kivitelezése a BIRÓ family Nyomda és Könyvkiadó munkájának köszönhető.

Sokat kifejező a kötet ajánlása, mely sugallja a szerző a felesége iránti hűségét, családja iránti szeretetét és minden családtagja iránti tiszteletét.

A könyv nyolc fejezetre történt bontása (Szülő, család; Zajk, Zala, csodás tájak; Olajbányászokhoz; Jövőbe vetett hit; Gyertyaláng lobog; Hazámért kimondott bölcs szavak; Fohász hazámért; Archív prózai művek) igen szerencsés, így könnyebbnek is tűnik az alkotó számára az évtizedek során keletkezett számtalan költemény tematikus válogatása.

Először a kötet címadó versét olvashatjuk, melyben a költő megköszöni az Úr reá adott áldását. Minden fejezet címe előtt egy-egy, annak a mondanivalójához igazán odaillő idézet áll.

A témák sorát a családdal kapcsolatos versek nyitják meg. Sokat jelent az alkotó számára az édesanyja, az anyja szava, üzenete, keze, az édes szülő hite és kettejük forró ölelése. Verseiben őszinte szeretettel emlékszik apjára és lánytestvéreire, betegsége leküzdésére biztatja anyósát. Számára kedves a menye, és kerek születésnapján költeményével köszönti fel fiát. Hagyja, hogy felesége az ő szemében szépítkezzen. Kettejüket a tiszta szerelem, a közösen megélt gyulai, hévízi és körmendi élmények, az együtt töltött évtizedek kötik össze. Aranylakodalmukat, az ötven házasságban eltöltött szép évüket csak úgy ünnepelhették Vilma asszonnyal, hogy egymást becézték, simogatták, és lelkük kölcsönösen átlényegült a másik lelkében, egymással szemben szeretetet, türelmet tanúsítottak, és egymás kezét fogva egymáshoz hűségesek maradtak.

Zajk szülöttét a gyökerei nem csak a szülőházához, hanem a szép zalai tájhoz is erősen kötik. A kicsi vályogházból, az olajbányászok közül elindulva nagy utat tett meg Kanizsa József, amíg ilyen elismert irodalmár lett. Nosztalgiával gondol vissza gyermekkorára, Zajk fáira, ha csak megáll a szülőháza előtt, máris otthon érzi magát. Emlékezik a zajki templomra, házakra és az ottani panorámára. A csodás zalai tájtól mégis elköszönt, a Zala-vidékről családjával a fővárosba került. Onnan távolabbra is eljutott, bármerre utazott, mindenütt – Bükkszéken, Kehidakustányban, Máriagyűdön, Siófokon, Szentmártonkátán, Szoboszlón és Zalakaroson – a magyar táj szépségéről verselt.

Kanizsa József sokszor láthatta munka közben az olajbányászokat, különösen, ha az édesapját elkísérte a bázakerettyei gazolintelepre. Édesapja emlékét idézi, de velünk is láttatja az olajos kezű, olajos arcú munkásokat, akiknek szemében tiszta fény, szívükben szeretet, szavukban béke van. Az éltető fúrótornyok tövében számára sok kedves ember van, köztük a rokonai is. A költő gyermekként édesapja kíséretében talán fel is mehetett a fúrótorony csúcsába is.

A költő szíve Krisztusért dobog, felé imával fordul, Istent dicsőíti és hozzá fohászkodik, hogy a Népnek Jézus Krisztustól szebb és boldogabb Jövőt kérjen. A szerző mélyen vallásos, kezét gyakran imára kulcsolja. Benne tiszta lélek lakozik, szívét átjárja a kegyelmekben gazdag karácsony melege. Kanizsa Józsefet élteti a HIT, a REMÉNY és a SZERETET hármas egysége, ezért 75. születésnapján is az Úrhoz fordul, s arra kéri, még hagyja őt dolgozni.

Mindenszentek napján kedves szeretteink lelkéért gyertyaláng lobog. A költő ebben a fejezetben egy-egy verssel emlékezik a hozzá közelálló rokonaira és jóbarátaira, könnyet hullat olajbányász, nyomdász, zenész ismerőseiért. Tiszteleg kedves tanárnője, neves művészek és polgármester ismerőse emléke előtt. Mély fájdalom tölti el a költőt II. János Pál pápa halálhíre kapcsán, melynek hatására a perceken belül megírt költeményében nyomban a pápa lelki üdvéért Istenhez fohászkodik.

Kanizsa József hazaszerető alkotó, nagyra értékeli hazánk történelmi nagyságait. A következő ciklusban a 35 éves Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkáraként a magyar irodalom egyik nagyságára – Krúdy Gyulára – több költeményével is emlékezik, de Illyés Gyuláról, József Attiláról, Nagy Lászlóról és Petőfi Sándorról sem feledkezik meg. Tiszteleg a magyar történelem kiemelkedő személyiségei – Deák Ferenc, Dózsa György, Kossuth Lajos és II. Rákóczi Ferenc – nagysága előtt. Emléket állít Dr. Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának és Szent László királynak is.

Az újabb fejezet szintén a költő igaz magyarságát igazolja. Imádkozik Szent István királyhoz, bűvölet fogja el a Feszty-körkép előtt, megszólítja Árpád szent nemzetét, s hazánk érdekében a világ magyarságát összefogásra biztatja. Emlékezik az Aradi vértanúkra és Mátyás királyra. A költő kiemel néhány fontos történelmi emlékhelyet, mint Dévát, Krasznahorkavárt, de sokat jelent számára hazája néhány más települése, például Körmend és Túrkeve, vagy a Föld szívcsakrája, Dobogókő, de számára mégis leginkább kedves legszűkebb mai hazája, Kőbánya, ahol mindez a sok szép költemény lejegyzésre és válogatásra kerül.

Kanizsa József bejárja szép hazáját, amelyben az ő vágya szerint érezze a Nép, hogy övé a HAZA, legyen reménye a Jövőhöz, legyen köztük Hit, Remény és Szeretet, valamint Emberien Igaz BÉKE!

Az archív prózai művek közt a kedves érdeklődők elolvashatnak a szerzőhöz egy tanítványa által írt verset, a vele folytatott beszélgetést, az általa írt könyvajánlást, továbbá ahogy maga mutatja be a Fénnyel jöttem című saját kötetét, és amint Kanizsa József visszatekint a Krúdy Kör élén, annak titkáraként eltöltött harminc évére.

Míg a könyv első ciklusaiban csak néhány fontos felvétel található, addig a kötet végén sok fekete-fehér archív fotó mutatja be a fiatal költőt, kedves családtagjait, alkotótársait. Láthatjuk őt a Krúdy Gyula Irodalmi Kör legfontosabb találkozóhelyén, a Kéhli vendéglőben, az Irodalmi Kör tagjai körében és előadások közben. A színes fényképek sokaságát is megtekintheti a kedves olvasó, amelyek élén ismét a családi eseményeken készült felvételek állnak, majd az irodalmi eseményekhez kapcsolódó, az elismerések átvételét igazoló fotók következnek. A képek nézegetése közben mi is betekintést kaphatunk a „krúdysok” rendszeres találkozóiba, gondolatban beléphetünk magunk is a „Dzsentri szobá”-ba. Ha nevek szerint nem is, de arcról megismerkedhetünk Kanizsa József barátaival, köztük több olyan személlyel, akiknek ő segítő kezet nyújtott, hogy az újabbnál újabb tehetségek akár az irodalom vagy a képzőművészet rögös útjain könnyebben tudjanak elindulni.

A fényképekből álló utolsó fejezet összeállítása nem sikerülhetett volna a kedves Kanizsa család archívumában lévő felvételek nélkül. A szerző életrajza mellett látható fotót Novák Zsolt készítette. A többi felvétel elkészítésében Antal István, Novák József, Novák Zsolt, Skerlák Iván és Vízvári József vállalt aktív szerepet. 

Végezetül elolvashatjuk Kanizsa József életútját, amelyből megtudható, hogy meseíróként és kritikusként is tevékenykedik.

A kötet legvégén pedig áttekinthetjük az eddig megjelent összes Kanizsa-mű felsorolását.

Tanulmányozzák Önök is figyelmesen ezt a gazdag életutat, és ismerkedjenek meg sok szeretettel Kanizsa József költészetével!

A könyv a szerző, a szponzorok és a BBS-INFO KÖNYVKIADÓ ÉS  INFORMATIKAI Kft. gondozásában jelent meg 2017-ben, 240 oldalon.


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©