Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

ESSZÉ

Láng Miklós

Lelkiismeret

A szabad lélekről kellene írnom, de ezt előbb közelítsük meg más oldalról. Rögzítsük le, mi a szabadság. Okos emberek szerint a szabadság az a lehetőség, hogy valaki megválogathassa cselekedeteit. Ez vonatkozik éppen úgy fizikai helyzetünk változtatásának lehetőségére, mint gondolataink kifejtésére (szólásszabadság).

Azután mit olvashatunk a lélekről? Ez már nehezebb kérdés. Egyesek szerint olyasmi, ami nem ölt testet, azaz anyagtalan: nem fogható kézbe, nem fényképezhető le, nem mutatja ki a röntgen. Szellemként él bennünk. Minden emberben, abban is, akiről szokták mondani, hogy lelketlen. Esetleg más kifejezésekkel: szívtelen, közömbös a mások gondja, baja, betegsége, balesete iránt. A lélek mindenkiben él, amíg ki nem leheli! (Ez is szép, magyar kifejezés; nem tudom, más nyelvekben van-e ilyen finomság a szívesen elkerülendő halál szóra?)

A lelket (még a sajátunkét is) megismerni nehéz. Nem ad igazi eligazítást az a mondás, mely szerint a szem a lélek tükre. Bizonyos, hogy az emberi tekintet sokat elárul a tulajdonosáról, de a lelkéről még nem eleget. Tapasztaltuk, hogy hajlamosak vagyunk megítélni valakit az első látásra; szimpatikus, vagy sem. Csalódunk, ha tévedtünk! De a lélek csodája éppen az, hogy az egyik lélek képes megismerni, vagy inkább úgy fejezem ki magamat, hogy megérezni másnak a lelkét.

Egy idős asszony temetésén hallottam a búcsúztató beszédben: „Milyen szépen éltek; hogy szerették egymást. Ők valóban egy test és egy lélek voltak.”

Hogyan talál rá az egyik lélek a hozzá illő másikra? Ez a nagy kérdés, és ha ezt tudnánk, akkor közelebb kerülnénk a lélek fogalmának a megértéséhez.

Miután nem vagyok szakember, csak öregkori tapasztalatomból mondhatom, hogy én mint egy mágneses erőt látok a lelkekben, amelyek az embereket vagy vonzzák egymáshoz, vagy éppen taszítják, eltolják egymástól.

Ha a lélek tompa, erőtlen, akkor nincs szabad mozgása. Csak az erős lelkű ember mondhatja magát szabad lelkűnek! Azt mondhatjuk, hogy nyitott minden szépre és jóra. De akit lelketlennek ismerünk, arról nem mondhatjuk el, hogy szabad lelkű, mert miféle szabadság az, amikor meg van kötve a lélek rossz beidegződés, rossz megszokás miatt?

Így függ össze a lélek szabadsága a lelkiismerettel. Míg lélek (ilyen-olyan) mindenkiben van, azt már nem mondhatjuk, hogy mindenki lelkiismeretes. Általában, vagy csak adott esetekben az. A lélek szabadságával függ össze az őszinteség is, mert csak szabad lélekkel kerülheti el az ember a hazugságot.

Élni csak szabad lélekkel jó és érdemes; az erre való törekvés nem hiábavaló.


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©