Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

SZÉPIRODALOM

Kert F. Klára

Anyaság

Késő tavasszal az amúgy szelíd folyónk szintje megemelkedett, az alsóbb részeken már kilépett a medréből, és a sétány széleit nyaldosta. Messzi északon egyre nagyobb víztömeg ömlött bele, újabb hatalmas árhullám közeledett. Minden itt lakó emlékezett arra, hogy a hatvanas, meg a nyolcvanas években kétszer is kiöntött a folyó. Nem csak a sétány, hanem a mellette húzódó liget fái is magasan víz alatt álltak, sőt még azon túl is, elérte a beton járdákat, a házak falát, s betört az udvarokba. Az emberek készenlétben álltak, felkészülve a legrosszabbakra. Csapatok szerveződtek, és az alsóbb részen elkezdődött a homok zsákok lerakása. Teherautók forgolódtak, platójukról mázsaszám zúdították le a homokot, emberek lapátokkal, vödrökkel töltötték a zsákokat. Nem csak a környékbeliek, hanem a főiskola, gimnázium tanulói, másik városrészben lakók, katonák, tűzoltók lapátolták, töltötték, hordták a zsákokat. Asszonyok teát, vizet kínálgattak az egyre sokasodó társaságnak. A vizet nem érdekelte ez a szorgoskodás, ha homokzsák állta útját, újabb és újabb területeket foglalt el a védtelen partszakaszon. Már a magasabban lévő partszakasz füves sétánya is víz alatt állt, sőt fenyegetően nyújtogatta szürke, habos nyelveit a liget fái felé. Ide még nem érkeztek el homokzsák rakók, csak a zsivajuk hallatszott, meg a lapátok, eszközök csörrenése, teherautók motorjának morgása, amint kékes, lilás füstöt ereget.

Itt még a víz volt az úr. Szabadon garázdálkodott a sétányon, de még messzebb merészkedett, a liget fái közé. Egy öreg fa gyökerei magasan kiálltak a földből, görcsösen tekeregtek, mint egy támadó óriás kígyó, karjai alatt számos üreget rejtegetett. Az egyik, talán legnagyobb ürege szélén egy kis fekete kutya idegesen kaparászott két első lábával, majd elszaladt és a liget túlsó szélén lévő fa alatt sebesen ásni kezdett. Messzire repült a föld a kis lábak alól, nyelvét lógatva, időnként orrával ellenőrizte, hogy megfelelő-e. Majd idegesen visszaszaladt az üreghez, orrával faleveleket kotort az üreg szájához, mintha magasítani akarná, miközben a szürke víz már az üreg száját kóstolgatta. Újra visszaszaladt a túlsó részen készülő hevenyészett ásásához, s ahogy csak erejéből tellett, hányta a földet. Egy-két csapás után visszarohant az üreghez, amelybe közben betört a víz. Kétségbeesetten kapott ki belőle egy kis fekete valamit, aztán az ásása felé szaladt vele. Ott letette a csomagot, rohant vissza. Kikapott egy újabb csomagot és rohant vele. Pofája, mellkasa csupa sár, szemében rémület tükröződött. Néhány ember ment arrafelé, dolguk után siettek, senki sem törődött vele. A kutya látta a vízzel egyre jobban megtelő üreget, nyüszíteni kezdett, hol egyik, hol másik ember után szaladt, lábukat ölelte át, de senkit sem érdekelt, félrelökték. Odaszaladt újra az üregéhez, és a sáros iszapból újra kihalászott egy kis sárgombolyagot, és elszaladt vele. Fáradtan, szédelegve indult újra az üreg felé, egyre lassabban. Ő maga is lucskos volt a sártól és a tehetetlenségtől, nyüszítve, erőtlenül kapart első lábaival a megtelt üregben.

Egy tűzoltó állt meg nem messze tőle egy rövid szünetre. Meghallotta a kétségbeesett csaholást, nyüszítést, látta az ügyetlen kaparászást. Odasietett a kutyához a vizes fűben.

– Mi van, kis haver, mit ástál itt el? – nézett le az üregbe. Annak iszappal, vízzel, falevéllel teli mélyében négy kis sárgombolyag küszködött. Talán a falevelek mentették meg őket a megfulladástól.

– Csak nem a kis kölykeid? – gondolkodás nélkül kapkodni kezdte ki őket a sáros üregből, és a behajlított karjára fektette a világtalan, apró jószágokat. A kis fekete kutya csaholva forgott körbe, és az ásáshoz futott.

– Szóval ott vannak a többiek! Hét kis kölyköd van, de ne haragudj, ez a hely sem lesz jó. Lehet, hogy még az éjszaka ideér az áradás, és ez a hely is víz alá kerül! Gyere, keressünk más helyet!

A tűzoltó előbb kicsit lecsutakolta a kölyköket meg az anyjukat is, majd a kicsiket egy műanyag zsákra fektetve magasabbra vitte, egészen a betonjárda szegélyig, a házak elé.

– Talán majd rád ismer a gazdád itt, és hazavisz – mondta, és eltűnt a lapátolók között.

Estefelé jártam arra, miután egész nap a homokot lapátoltam. A kiskutyák a műanyag zsákon szuszogtak, anyjuk fáradhatatlanul tisztogatta őket. Senki sem jelentkezett értük. Egy ismerősömtől kértem egy füles vesszőkosarat, és beleraktam a kölyköket. Anyjuk nyakába egy madzagot kötöttem, és elindultunk haza felé. Fent a szőlőhegyen volt a házam, meredek lépcső vezetett felfelé. Meg-megálltunk. Időnként meg kellett mutatnom a kosarat, megszimatolta, megnyugodott. A pitvaron készítettem nekik egy jó, száraz helyet, meleg vacsorát, vizet adtam az anyának. Tücsöknek neveztem el.

Tücsök becsülettel felnevelte mind a hét kölykét. Közülük hat már új gazdára is lelt. Egy kis fehér szőrgombolyag, akinek a Hógolyó nevet adtam, velünk maradt. Gyakran lejárunk a folyópartra hármasban. Tücsök mindig meglátogatja a görcsös gyökerű vén fát, hosszasan szimatolja a gyökereit, üregeit. Ilyenkor mindig elgondolkodom, vajon emlékszik-e még arra az iszapos küzdelemre, vannak-e rossz emlékei?

De miért lennének, hiszen mindent jól csinált. Úgy, ahogy kellett. Mint egy anya, megmentette, aztán felnevelte a kölykeit.

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©