Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Tóth Attiláné dr.

Konnektográfia

Prag Khanna könyve

Khanna egy jövő alternatíva kidolgozására vállalkozott. Rengeteg elképzelés jelenik meg a jövőről, a környezetvédelemmel, a technika fejlődésével és hatásával, az orvoslás jövőbeli alakulásával, az informatika fejlődésével kapcsolatban, és még sok más részterület jövőképe terjed, nyomtatottan és az interneten.  Hosszabbak vagy rövidebbek, kidolgozottabbak vagy felületesek, szellemesek vagy szomorúak, az optimizmustól lebegnek a föld felett, vagy katasztrófákat jósolnak,  tele jó ötletekkel, indokokkal, magyarázatokkal, érvekkel és ellenérvekkel.

Még fiatal jövőkutatóként hallottam egy neves orosz jövőkutatótól, hogy a jövőkutató legfontosabb módszere felfigyelni minden gondolatra, amit más tudomány szakértői, a sci-fi írók mondanak, mindenkiére, aki csak gondol a jövőre, mert ebből tudja meg, hogy milyen valószínűsége lehet egyik vagy másik alternatívának. Ezek a vélemények árulják el, hogy melyik az a terv, ami mellé szívesen odaállnak az emberek és részt vesznek a megvalósításában – mert a részvétel nélkülözhetetlen.

A könyv alcíme: A globális civilizáció jövőjének feltérképezése. Terve szerint az egész világra kiterjedő elképzelést dolgoz ki. Ez nagy vállalkozás, hiszen a világ nem egységes, sőt rendkívül tagolt kulturálisan, gazdaságilag, területi lehetőségeket tekintve, a politikai rendszerekről nem is beszélve. Találni egy olyan rendszert, amely elég meggyőzően hangzik, mert képes a jelenlegi problémák nagy részét maga alá szorítani, sok ismeretet igényel, sőt szükség van meggyőző erőre is, arra, hogy úgy tudja előadni az ötletét, hogy másokat gondolkodásra késztessen, és találjanak benne valami megjegyezni valót, vagy egy pontot, amire talán a jövőért végzett tevékenységek építhetők.

Alapgondolata, hogy ma már a gazdaság fejlődése nem igényli a területek tulajdonlását, inkább fontos a területek használata. Innen jut el sok magyarázatra és példára építve ahhoz a számomra nagyon kedves állításhoz, hogy ha nem szükséges a terület tulajdonlása, akkor semmi sem indokolja a jövőben azt, hogy a háborúk a társadalmak egymás közötti viszonyának rendszeres, sőt állandó kísérője legyen. A háború esemény (értékromboló, szörnyű esemény, a területi kötélhúzás eredménye), a hálózatépítés egy örökké tartó gazdasági folyamat, amely természeti és gazdasági keretek között építi ki a központjait.

A világ a megosztottságtól az összekapcsolhatóság felé halad. Ennek eszköze a globális kereskedelem, vagy másként megfogalmazva a kollektív kereskedelmi lánc rendszerének kialakulása. A szezrő használja a globális ellátási lánc kifejezést is. Lényege, hogy a kereskedelem oly mértékben behálózta már eddig is a világot és a jövőben várhatóan még jobban nő a szerepe, hogy mindenféle megszakítás a rendszer jelentős zavarához vezetne, amit egyik szereplő sem szeretne megélni. A kereskedelem széles értelemben szerepel nála, jelenti a termékek megteremtését (értékteremtő folyamat), jelenti az áru vándorlását, a munkaerő megfelelő helyre való csoportosulását. A kereskedelem működését biztosító egyik legfontosabb tényező az infrastruktúra, ezért ez jelentős helyet foglal el a jövőkép megvalósulási lehetőségei között.

A szerző szerint az általa felvázolt jövő pozitív, mert embercentrikus, ugyanis a biztos infrastruktúra lehetővé teszi az emberek mobilitását. Khanna szerint a legtöbb, amit az emberiségért tehetünk, hogy biztosítjuk azt, hogy tagjai ott éljenek és dolgozzanak, ahol szeretnének, hagyományok, vallások, politikai rendszerek ne zárjanak ki senkit sem a lehetőségek köréből. (Könyvét ezzel a gondolattal zárja be.)

Az összekapcsolhatóság felé elég rögös az út, ugyanis államokká széttagolt világban egyre inkább törekednek az állami keretek széttörésére, és kisebb területi gazdálkodási egységeket kívánnak létrehozni. Valóban, ez megfigyelhető tendencia. A nagy birodalmak korszaka – úgy tűnik – leáldozóban van. Ezek a kisebb gazdaságok kapcsolódnak majd össze. Így vezet az út a politikai tér helyett a funkcionális tér felé, vagyis a jogi felosztottság helyett a ténylegesen használt tér jelentőssé válása felé. A szerző szerint most a globális hálózati társadalomba való átmenetet éljük, és tudni kell mindenkinek, hogy egyik társadalom sem elég erős, hogy kimaradjon, vagy magát kívülre helyezze a komplex kereskedelmi láncból.

A globális társadalom központjai a megavárosok, amelyek kialakulóban vannak (mint Kairó), vagy már léteznek (mint Dubai, London stb.), és a globális ellátási láncban a nagyvállalatok autonóm játékosok. Megemlíti, hogy a globális társadalom nem old meg minden társadalmi problémát, sőt lehet, hogy újakat termel. Például a megavárosok lakóinak természetesen szélesebbek a lehetőségeik, és azzal nyilván élni is fognak, míg azok, akik olyan területen élnek, amely távol van ezektől a gazdasági központoktól, azok életszínvonala nem éri el a többiekét, ami nyilván feszültségeket teremthet. A globális társadalom globális kultúrájában egyelőre nem tudjuk megjósolni, hogy a feszültségek milyen formában jelentkeznek, és hogyan lehet megoldani.

Parag Khanna 15 évig dolgozott a könyvön, és az itt vázoltak alátámasztására rengeteg példát gyűjtött össze, már csak azokért is érdemes elolvasni a könyvet. A példák az egész világról származnak, ő maga a világ minden táján élt és tanított, kutatói kapcsolatbázisa jelentős. Egy példát említek a sok érdekes közül, hogy én is megvilágítsam, mit jelent, hogy a globális kereskedelem – szerinte – sokkal korszerűbb, mint a hagyományos rendszerek: nincs olyan hely a bolygón, ahová a DLH (Nemzetközi logisztikai iparág vezető vállalkozása) ne tudna valamit rövid határidőn belül eljuttatni – hatékonyabb, mint az USA hadserege.

(Parag Khanna: Konnektográfia – A globális civilizáció jövőjének feltérképezése. HVG Könyvek kiadó, 2016, 512 p.)


♣    ♣    ♣

 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©