Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

ESSZÉ

Stancsics Erzsébet

„A jólét kudarca"

Kozma Imre egyszemélyes intézmény, fogalom történelmünk utóbbi két-három évtizedében. A Máltai Szeretetszolgálat beindításával írta be nevét a XX. századvég magyarországi karitatív misz-sziójába, de személye mindig és mindenhol a gyakorlati problémamegoldás kulcsa is volt. A templom falain és hivatásán mindig túlmutatott az a cél, ahogy a fiatalokat, öregeket, elesetteket segíteni akarta. A segítség – korunk rossz beidegzésén átlépve – mindig jókor, jó helyen és eredményesen működött. Csak szólni kellett, s Kozma Imre máris tette a „csodát”, bár a lehetetlenre őnála is egy kicsit várni kellett.

Nem tisztem munkásságát méltatni, mivel annak csak felületes ismerője vagyok. Inkább azon gondolatairól szeretnék írni, amit a Hírhozó hetilap hozott le augusztusban (2009), amely immár újságcikk formájában szól érthetően a felelős gondolkodással megáldott emberekhez. Az eredeti címe: „A jólét kudarcából a jól-lét örömébe”. Talán azért is lelkesítő ez az írás, mert hitelességének titka gyökereinek életereje: alkotó és nemzet sors-azonossága. Rá is érvényes természeti törvény: ha a gyökerek egészségesek, a letarolt erdő helyén új nőhet fel.

Kozma Imrénél jótékony szimbiózisban van az őrző és alkotó személy, ezért írhatott mindenki felé a címben említett fogalmakról a III. évezred hajnalán pontos egyszerűséggel, érthető és értékelhető gondolatokkal. Mint írja: „A jólét kedvező, gondtalan anyagi helyzet. A jól-lét életminőség, testi-lelki-szellemi és közösségi jó közérzet. A tévhit: a fejlődés a javak halmozott előállítása és önmérséklet nélküli fogyasztás mélyén erkölcsi baj rejtőzik… A nyomor: kilátástalan, céltalan állapot, mikor az ember mindenét elvesztette, így a kultúráját is. Semmit nem lehet tőle elvárni. Krízis: a technikai civilizáció kudarca, mely mesterséges javakkal csábít… A megoldás nem a technikai fejlődéstől, pénzügyi szabályozóktól, önmegvalósítástól, politikai rendszerektől lesz. A jólét ígérete tévút, de a jól-lét szolgálata mindenki számára nélkülözhetetlen testi-lelki-szellemi-közösségi jó közérzet elnyerésére irányul.”

Kozma Imre sorai minden, hazája és népe iránt felelősen érzőt továbbgondolkodásra késztet, mert túlmutat a pillanaton, amilyennek látni szeretnénk a világot, az élet parányában a mindenséget. Beteg társadalmunk végzetesen elveszti múltját és kultúráját. A fa is, ha elvágják gyökereit, elpusztul. A múltat nem tudjuk nélkülözni, identitásunktól nem szabad megfosztani. Társadalmunkban a jelenlegi erkölcsi bomlás, a kizsákmányolás könyörtelensége erősödik, melyet a közöny legitimizál. A társadalmi normák nagyon régről ívódtak belénk és hatnak máig is, kapcsolatainkban döntőnek kellene lennie az etika alapkérdéseinek: kölcsönös igazság, megbízhatóság, felelősség, bizalom. Helyette van a lazára vett tahóság, különös anyagból gyúrt gumi-lények, kreatív simlisek önző individualizmusa.

Kozma Imre megállapítja: „Jézus az értékeket nem a gazdasági javakban mutatta meg nekünk”. Hol vagyunk már attól az igénytől, hogy az embereknek nem jobb, hanem teljesebb élete legyen, hogy a XXI. század közelképe ne üres, néma lapok kemény fekete kötésben kerüljenek a jövő olvasói kezébe!

Az ember hiánylény: a művészet hiányából születik. Vágyjuk a teljességet, a tökéletességet, amire csak Isten képes. Az ember istenülni akar, konokul ingázik tökéletlen önmaga és az isteni teljesség között. Ezért dől be sorsunk egyre sötétedő árnyai között a parttalan szabadságot ígérő kendermagos bódulatnak. A kettős valóság: fény és sötétség hordozói vagyunk. Ha felismerjük a bennünk lévő sötétséget, világosságra juthatunk…

Kozma Imre rövid újságcikke sokunk számára világossá teszi a modern civilizáció sötétségét, melynek önkéntes foglyai lettünk. A közösség a kultusz-társadalomban jelszavakkal és mítoszokkal vezérelt. A mítoszokból politika lesz, a jól szervezett kisebbségi elit vezet orrunknál fogva világuralmi törekvéseikkel. A globalizációnak (is) kell a mítosz, mert az ember nem érti a modern világot, csak használja és ezért szorong. A politikai hatalom azé, amelyik a leghízelgőbb, legegyszerűbb, legérthetőbb mítoszt adja be a tömegnek. A szorongó társadalom mítoszokra éhes, ezért terjed elképesztő gyorsasággal az ezotéria, jóslások, keleti misztikumok.

Elorientálódunk saját értékeinktől, elsorvad a minőségi érzék. Értékrendünk viharos gyorsasággal távolodik az isteni értékrendtől, az evangéliumi tanítástól, a Tízparancsolat világosságától. Mai értékrendünk egyesek szerint: mutyi Magyarország, ezeréves uram-bátyám, ezer kiskapu országa, ahol úriembernek kell nevezni a bűnözőt, szégyellni kell a munkát, példaképpé kell előléptetni a TV pillanat-sztárjait.

Költőnek és papnak senkit nem lehet kinevezni, mert az hamis, hiteltelen lesz. Hamis minőséget nem szabadna adminisztratív módszerekkel beiktatni, mert az már társadalmi patológiai jelenség. Ezért van Kozma Imre minden gondolatának súlya és hitele, mert az szinkronban van cselekedeteivel. Mentálisan egészséges egyén, mert kozmikus szemléletmódjában múltunkat és történelmünket is tudatosítja, etikus kapcsolat- és munkateljesítményében a belső szilárdságot adja. Késztetése, mint belső giroszkóp, mindig beáll a helyes irányba.

Úgy is mondhatnám, hogy nála ez a szellemi egzisztencia az irgalom kultúrája. Elmondja nekünk, hogy személyes sorsunk értelme mindig az élet esélye kicsiben. A szeretet törvénye pedig minden törvényt felülír. Szólni kell róla, ahogy Ő teszi, új formát adva az örök tartalomhoz.♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©