Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Stancsics Erzsébet

A jelen is múlt lesz

Imre Ferenc versei

Nagyívű költői pályát futott be a szerző az utóbbi tíz évben! A jelen is múlt lesz című kötete a sorban a nyolcadik, s igen különleges: csupa szonettet találunk benne! Ez azért mondható különlegesnek, mert a szonett igen kötött formájú vers, paraméterei erősen behatárolják a mondanivaló kifejezési lehetőségeit. A költő talán azért választotta, mert ezek megírásához is mérnöki pontosság, figyelem, arányérzék, találékonyság szükséges.

Imre Ferenc ugyanis nyugalmazott katonatisztként sem tud másként élni, mint aktív korában: „Pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen” – így tartotta ő is érdemesnek. Katonaköltőnek vallja magát a nyolc gyerekes családból származó lokátor mérnök, aki témáit nagy részben a gyerekkorból merítette. Életrajzában, mesélős kedvében elmondja nekünk, hogy már apró gyerekként keményen dolgozott, a paraszti élet minden fizikai nehézségével meg kellett küzdenie. Korán elvesztette Édesanyját, így a család gondjai kicsi korában már az ő vállára is nehezedtek. Így ír erről a Kérges tenyerűek c. versében: „Kérges tenyerűek küldtek el tanulni,/ földjüket, a hazát, hogyha kell védeni./ Vérük közül én is álljak be a sorba,/ ha kell, a halálig erős akarattal…

A szerző finom érzékkel fogalmazza meg saját életkorát és napjainak eseményeit. A Nyolcvan lépés c. versében ezt írja: „Nyolcvan lépés, nyolcvan évem,/ ez a múltam, méricskélem!/ Öröm, bánat váltakozva/ múltamban beleágyazva/… Mért távolság, valós érték,/ olyan, mint a gyümölcsérés,/ színében, ízében fény él.

Imre Ferenc – aki a Kláris újságban folyamatosan publikál, az Élhető Világ Irodalmi Kör rendszeres látogatója, munkájáért több elismerést is kapott az elmúlt években. Szerényen hallgat ezekről, pedig a díjak tükrözik leginkább, mennyire fontos helyet foglalnak el versei az irodalmi körökben és az emberek szívében. Ezt írja önmagáról: „A Tiszti iskolán a magyar tanárom is azt kérte tőlem, hogy a verseimben, amit írok, a fehér fehér legyen, a fekete pedig fekete. Ne lehessen utólag belemagyarázni a versbe, hogy a fekete fehér, a fehér fekete…” Voltak idők, amikor központilag végezték a versek „kifehérítését”, vagy „befeketítését”, amely a szerzők számára komoly következményekkel járhatott. Ma már inkább esztétikai és értelmezési követelmény, ha egy költő megfogadja ezt az egyszerű, de nagyszerű tanácsot.

Az év egyik felét Balatonkenesén tölti, ahol szép háza és ápolt, gondozott, virágoktól habzó, gyönyörű kertje van. Mindez saját keze munkája. Innen meríti kifejezéseinek természetességét, szépségét, természet-közeliségét. Virághoz az illat c. versében ezt olvashatjuk: „…Minden leírt versem virág az én fámon,/ miattam, ha lehet, más lelke ne fájjon.” Számos versében foglalkozik hazánk mai társadalmi visszásságaival, embertelenségével. Felelősséget érez azokért az emberekért, akik nem tudnak, nem bírnak, vagy nem mernek szót emelni saját és mások érdekében, kitaszítottságuk nehézségei miatt. Keményen, de találóan fogalmazza meg gondolatait, igazságérzete szinte belekiabál az ezzel foglalkozó versekbe. Mi marad hát a világból a végidők kezdetekor? Töprengés, visszaemlékezés, csillapíthatatlan kíváncsiság és igazságkeresés csendül ki soraiból. A tájban, ahol él, a legmélyebb szépségben és enyészetben valamit mindig megpillant: azt, ami ránk tartozik. Ott áll a költő egy végtelen, számára alig felfogható bonyolultságban, értetlenül és elveszetten. Kezében és tollában az emlékek emberi egyszerűsége. A valóság azonban az emlékeit a józan, szívtelen, jéghideg messzeségben tartja.

Imre Ferenc költészete egyszerűségében és szépségében megragadó minden olvasó számára. Úgy vélem, az emberi élet varázslatos terébe fogva mindnyájan egy gyötrelmes út alkalmi vége felé tartunk. Mi már tulajdonképpen semmi máshoz nem ragaszkodunk, csak az ígérethez, hogy egyszer, egy hazában, a legmélyebb szépségben valamit megtalálunk: azt, ami ránk vonatkozik Isten értelmezése szerint. A költő valószínűleg már megtalálta…

A kötet 204 oldalon látott napvilágot 2014-ben, a szerző ajánlásával és utószavával.♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©