Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Stancsics Erzsébet

Visszaintés

Antalfy István versei

Igazi, születésnapi meglepetés: megjelent a szerzõ 47. kötete egy olyan évfordulóra, amely önmagában is sikertörténetnek nevezhetõ! Antalfy Pista Bácsi 90 éves lett!

Én mindig gyönyörködtem abban a csendes örömben, amit a szemében hozott magával, ha találkoztunk a Krúdy rendezvényen, vagy máshol. Jó volt látni a mosolyt az arcán, amellyel közeledett felém, és jó volt érezni meleg kézszorítását. Minden megnyilvánulásából az õszinteség és életöröm sütött elõ, mint borús idõben a nap a felhõk mögül. A 90. évfordulóra minden kikristályosodott benne és átalakult kortársai számára követendõ böcsességgé, az élet és embertársaink iránti tiszteletté.

Antalfy István igen nagy utat járt be, s ami mögötte van, minden volt, csak nem rózsás sétatér! Aki megjárta a hadifogságot és élve visszajött, úgy mondják, annak minden nap ajándék az élettõl. Verseiben is ez tükrözõdik. „Mennyivel több, ha le is írom, / mit el akarok mondani? /A szeretet palotájába / mindenki szépen belefér…” A Szép volt-e? címû versében az élet minõségérõl gondolkodik, igen sajátos aspektusból: „Egy élet vége táján,/ hisz véget ér a pályám,/ valamit szólni kéne: / az élet vajon – szép-e?… mégis magamat kérdve, nem azt kérdezem: szép-e? /Szép volt-e, amit életem? / Mert az élet volt értem, /nem én az életért! Nem!/ Talán magam sem értem…!”

Antalfy István verseiben szinte mindenhol megtalálhatjuk az élet méltósággal való hordozását, tiszteletét, békességét. A legnagyobb ajándék az olvasóknak, aki ezt tudja leszûrni a nehézségekbõl, buktatókból, szenvedésekbõl is álló életútjáról. Felülemelkedik a nehézségeken, feloldódik az örömben, keresi a jót és szépet, s azt minden percben meg is találja. Minden napját az egyszerû emberség, az együttérzés, a szeretet irányítja. Errõl ír az Ember vagyok! c. négy soros versében: „Nem oroszlán, nem is bárány,/ kit az özönvíz meghagyott./ Valami más, valami furcsa/ különös lény: ember vagyok.” Úgy érzem, mintha ez a rövid gondolat esszenciája lenne a szerzõ egész élete munkálkodásának, költõi pályájának, emberi kapcsolatainak.

Köteteiben lapozgatva megtudhatjuk, hogy soha, semmikor nem írt öncélúan. Mondanivalója – bármikor is keletkezett – értéket, közösségi, vagy egyéni tartalmat mutatott fel. Ezt legjobban az Öncélú versek c. egy oldalas lejegyzésében találjuk meg: „…az öncélú vers milyen állat? /Öncélú vers – bûnben fogamzott… megírhatom öncélú versem,/ az eszközt, célt összekeverjem,/ a világ milliárdnyi verse/ önmagát magával keverve…

Antalfy Pista Bácsi tartalmas, érett csendet hordoz verseiben. Olyan õ, mint az erdõ, melynek megvan a maga csendje, amit mindig szívesen hallhat az ember. Versének gondolatai, mint kitartott, néma hang, szép áradás, aminek nincs soha vége. Költõi jelzõtáblák között hajózik, horgonyát abba a homályba veti, mely kérdéseket vet fel, és õ meg is válaszolja azokat. Mi, költõk csak állunk és nem tudunk semmit, csak figyeljük, ahogy ezer irányból lassan közelednek felénk az üzenetek. Tudjuk, hogy majd másképp lesz holnap, vagy tíz, vagy száz év után, mégis hagyunk magunk után nyomokat – talán útjelzõnek, egy ajtó kilincsének támaszkodónak az elfáradáshoz. Ezt teszi Antalfy István is az utána jövõknek. Talán úgy, mint egy erdei lombsátor zöldje, melynek itt maradt a hajnali illata…

Köszönjük, Pista Bácsi!...

A könyv a Bíró Family Nyomda és Könyvkiadó gondozásában jelent meg 2014-ben, Barcs János elõszavával.


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©